INFEKCIA MOČOVÝCH CIEST

INFEKCIA MOČOVÝCH CIEST

AD TEST – INFEKCIA MOČOVÝCH CIEST

Test prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na webinári spoločnosti IDL Company na webe www.idl.sk s rovnomenným názvom a je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít v SLK pod číslom DC216AD.

Po úspešnom absolvovaní testu Vám budú pripísané kredity. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi , a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 - 79 % = 0 kreditov).

Otázky:20
Počet povolených pokusov:1
Dostupné od:06/07/2022 - 02:00
Dostupné do:12/09/2022 - 01:00
Na prejdenie potrebných:80 %
Navigácia naspäť:Povolené
Tento test umožnuje len 1 pokus(y). Anonymní užívatelia môžu pristupovať len ku testom, ktoré majú neobmedzený počet pokusov.

SPUSTIŤ TEST