Svetový deň rodinných lekárov

Aj všeobecní lekári na Slovensku oslavujú svoj Svetový deň.
Majú čo oslavovať?

Záznam z konferencie

Témy online tlačovej konferencie:

 • Ako oslávia slovenskí všeobecní lekári svoj sviatok – Svetový deň rodinných lekárov?
 • Aké problémy odhalila pandémia koronavírusu v našom zdravotníctve a v postavení všeobecných lekárov v systéme zdravotnej starostlivosti?
 • Všeobecný lekár už dávno nie je len „vypisovačom“ výmenných lístkov. V ambulanciách všeobecných praktických lekárov sa rozširuje objem výkonov a možností diagnostiky, čo šetrí pacientovi čas a špecialistom dáva možnosť venovať sa „závažnejším“ pacientom.
 • Aké problémy treba najakútnejšie riešiť vo všeobecnom praktickom lekárstve na Slovensku?
 • Bude mať kto našich pacientov ošetrovať? O personálnych problémoch v oblasti všeobecného lekárstva a následnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
 • Kam sa kvôli pacientom slovenské všeobecné lekárstvo musí posunúť?
 • Kráčajme za zdravím – podujatie, na ktorom kráčajú v rámci prevencie všeobecní lekári so svojimi pacientmi.
 • A ďalšie zaujímavé témy.

Spíkri:

 • MUDr. Peter Makara MPH, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL)
 • MUDr. Peter Lipovský, prezident Mladí praktici Slovensko
 • MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka SSVPL, zástupkyňa vo výboroch WONCA
 • MUDr. Adriana Šimková, PhD., členka výboru SSVPL

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačová správa SSVPL
Príhovor prezidenta SSVPL

Naša ambulantná - Hymna všeobecných lekárov

Krokovačka