20. - 22.05.2020/Hotel Kaskády, Sliač – Sielnica

48. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI 2020 - ZRUŠENÉ

Alkohol v 21. storočí na Slovensku a Eliminácia chronických vírusových hepatitíd na Slovensku

Registrácia na podujatie

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Prezident kongresu
 • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. Predseda organizačného výboru

Hlavné témy Podujatia

 • Alkohol v 21. storočí na Slovensku
 • Eliminácia chronických vírusových hepatitíd na Slovensku

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Vedecký výbor
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, PhD.
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof.
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
MUDr. Miroslav Grohol
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Martin Janičko, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
MUDr. Marián Oltman, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

Predseda vedeckého výboru
MUDr. Marián Oltman, PhD.
doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.

Organizačný výbor
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, PhD.
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Marián Oltman, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

organizuje
Slovenská hepatologická spoločnosť SLS

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov kongresu je rezervované v hoteloch:
Hotel Kaskády, Villa Golf

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásit výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.mhd.idl.sk. Abstraktová zóna bude prístupná do 15. 4. 2020. Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Publikovanie abstraktov
Prijaté abstrakty budú uverejnené v časopise Trendy v hepatológii c. 01/2020.
Tri najlepšie originálne práce budú ocenené cenami vo výške 500 Eur, 300 Eur a 200 Eur.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 20222020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko lekára

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: marcela.idlbekova@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
31. 3. 2020 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
15. 4. 2020 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
15. 4. 2020 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
30. 4. 2020 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.slovhep.sk
30. 4. 2020 - uverejnenie definitívneho programu na www.slovhep.sk, www.mhd.idl.sk

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Podujatie Podporili

Diamantový partner
 • Gilead
Zlatý partner
 • Prom.Medic
Strieborný partner
 • Alfasigma
 • Ewopharna
 • Worwag
Partneri
 • AOP Orphan
 • Unique
Mediálni partneri