EDU mladých praktikov

AD TEST

Test prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na seminári spoločnosti IDL Company v Hoteli Družba s názvom MLADÍ PRAKTICI POD CHOPKOM je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít v SLK pod číslom DH900SK

Po úspešnom absolvovaní testu Vám budú pripísané kredity. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi , a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 - 79 % = 0 kreditov).

Otázky:

25

Počet povolených pokusov:

1

Dostupné od:

01.11.2023 - 01:00

Dostupné do:

30.04.2024 - 02:00

Na prejdenie potrebných:

80 %

Navigácia naspäť:

Povolené

Tento test umožňuje len 1 pokus(y). Anonymní užívatelia môžu pristupovať len ku testom, ktoré majú neobmedzený počet pokusov.

SPUSTIŤ TEST