Záznam z konferencie

1.deň


ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)

Ľudmila Resutíková, Eva Hudobová - Ako vykazovať výkony všeobecnej ambulancie,aby boli zdravotnými poisťovňami uhradené. Zmeny a novinky v roku 2022


MLADÝ PRAKTIK

Katarína Kováčová - Digitálne zdravie

Silvia Masaryková - Zahraničné výmenné pobyty

Katarína Kováčová – Aktivity mladých praktikov


LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ LEKÁRA PRE ROK 2022

P. Makara, I. Humenik - Legislatívna cesta VLD počas 2021/2022

I. Humenik - Ako nechať systém pracovať za lekára a ochrániť tým svoju ambulanciu

H. Ihnát - Komplexné poistenie VLD: Novinky a skúsenosti


AKTUÁLNY POHĽAD NA POLYMORBÍDNEHO PACIENTA

K. Šimeková - Antibiotická liečba infekcii dýchacích ciest

I. Šoóšová - Bod, z ktorého niet návratu – dôležitosť včasnej a komplexnej liečby

I. Rybár - Odlep sa! Nedostatok pohybu, dôsledky a potreba farmakologickej liečby


VENÓZNE OCHORENIA

J. Bendová - CHVO – postup liečby z pohľadu všeobecného lekára

M. Jenčo - Aktuálna situácia v ambulancii všeobecného lekára – skríning CHVO

M. Pješčák - Pozitívny TOKS. Čo ďalej s pacientom?


CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV – DOSTATOČNE?

Z. Krištúfková - Chránime našich pacientov – očkujeme proti chrípke

M. Macháčová - Klaritromycín – vieme kedy, komu, aký?

R. Juríček - „Novodobá pandémia“ – steatóza pečene


BLOK HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI Choroby pečene a praktik

Ľ. Skladaný - SIRIUS - aktuálne informácie o priebehu

P. Makara - SIRIUS VPL

M. Rác - „Ultraprocessed food, pečeň a zdravie”

S. Dražilová - Poškodenie pečene v tehotenstve: kedy je dôvod na paniku?

2.deň


NEFARMAKOLOGICKÝ PRÍSTUP V PREVENCII A LIEČBE CHRONICKÝCH NEPRENOSNÝCH OCHORENÍ

V. Bielik - Biologická hodnota a klinické využitie prirodzene sa vyskytujúcich probiotík

A. Penesová - Obezita a diabetes vo vzťahu k črevnému mikrobiómu

J. Babjaková - Existuje prepojenie medzi výživou, zdravím a udržateľnosťou?


B12 DEFICIENCIA V PRAXI – ČO SME MOŽNO NEVEDELI?

I. Lazúrová - Vitamín B12, význam a prejavy jeho nedostatku

R. Češka - Kdy, jak a proč léčit deficit B12


MALÝ KROK PRE CIEVY, VEĽKÝ KROK PRE KVALITU ŽIVOTA

J. Števlík – Blokátory RAS- iný príbeh, ale rovnaký cieľ. Je možné očakávať pokrok bez zmeny?

M. Moščovič - Skrotenie zlej variability. Keď kontrola TK nestačí pre úplnú KV ochranu


PANELOVÁ DISKUSIA: AK TO NEVIEME ODMERAŤ, NEMÔŽEME TO ZMENIŤ! DÔLEŽITOSŤ PREVENCIE V PANDEMICKOM OBDOBÍ

A.Šimková, I. Majerčák, B. Vohnout, I. Šoóšová • SCORE2 – očami špecialistov. • Nutraceutiká a ich využitie v každodennej praxi. • Pozeráme správne na lipidové spektrum? • Ovplyvňuje počet úderov srdca a hypertenzia dĺžku života?


MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA Charta 70/2023 - výsledky 2019-2022

S. Filipová - Čo sme spoločne dokázali zmeniť za 3 roky aktivity Charty?

A. Šimková - Domáce monitorovanie tlaku krvi - výsledky z roku 2022

A. Vachulová - Hypertenzia a pridružené KV rizikové faktory (DMTK 2022) – implikácie do praxe


NOVÁ ÉRA V LIEČBE OBEZITY V NAŠEJ PRAXI

M. Lörincová - Liraglutid v liečbe obezity

S. Bachledová - Skúsenosti s liečbou obezity liraglutidom v praxi všeobecného lekára - Kazuistika

S. Šuch - Skúsenosti s liečbou obezity liraglutidom v praxi internistu – kazuistika


OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

J. Payer - Osteoporóza: štandardný diagnostický a terapeutický postup

J. Payer - Využitie tyroxínu v liečbe endokrinných ochorení

A. Šimková - Aké sú možnosti VL v starostlivosti o pacientov s hypotyreózou? Limity a výzvy

3.deň


AKTUÁLNE POKROKY V PREVENCII A LIEČBE INFEKČNÝCH OCHORENÍ

Z. Krištúfková - Význam očkovania proti Covidu-19 v súčasnosti

I. Urbančíková - Prevencia a liečba respiračných infekcií

B. Peťko - Kliešte a kliešťová encefalitída na Slovensku pod vplyvom zmien


BLOK SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ A VAKCINOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (SEVS)

H. Hudečková - Nové a staronové epidemiologické riziká pre Slovensko

Z. Krištúfková - Opičie kiahne – nová hrozba?

D. Gavačová - Exotické salmonelózy u nás doma – nielen korytnačky nie sú hračky...