Záznam z konferencie

1.deň


BLOK SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI SLS

Silvia Žofčáková- Detektívka v psychiatrii - spolupráca je kľúčová

Jozef Dragašek – Superdiaľnica črevo‑mozog: Čo by sme mali my a naši pacienti o nej vedieť?

Zuzana Vančová - Na sexe záleží: Ako správne vyberať antidepresívum?


VARIA

P. Němec - „Aktuální postupy v profylaxi dnavých záchvatů“

Roman Stančík - Aceklofenak v liečbe reumatických ochorení - účinný aj bezpečný

Tibor Varga - Súčasné trendy liečby obezity v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých


PRAKTICKÉ ASPEKTY MANAŽMENTU JEDINCOV ŽIJÚCICH S OBEZITOU

Ľubomíra Fábryová - Prítomnosť a budúcnosť farmakoterapie obezity

Ľ. Marko - Praktické aspekty fungovania centra B/M chirurgie

K. Ivanová - Psychiatrické aspekty bariatrických /metabolických operácií


POST‑COVID19 OČAMI KARDIOLOGA A INTERNISTU

Ján Lietava – Post‑COVID19 a srdce

Viera Kosmálová - Post‑COVID19 a hypertenzia

Branislav Vohnout - Post‑COVID19 a ateroskleróza


AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU LEKÁR‑PACIENT. FENOTYPY PACIENTOV Z POHĽADU LEKÁRA MANAŽUJÚCEH

M. Matusová, I. Šoóšová, Ľ. Izáková, P. Letavay

2.deň


BLOK TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

Katarína Bergendiová – Ako športovať po prekonaní Covid infekcie?

K. Dedinská - Telovýchovnolekárske vyšetrenie v praxi

Tibor Hlavatý - Pohyb ako liek - preskripcia pohybovej aktivity


BLOK PNEUMÓLOGIE A FTIZEOLÓGIE

Jana Kmiťová - Hypoventilačný syndróm pri obezite

Petra Hrušková - Absces pľúc

Ivan Solovič - Tuberkulóza na pozadí vojnového konfliktu na Ukrajine


PRIMÁRNA PREVENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV , PROBIOTIKÁ A ZHUBNÉ NÁDORY

Peter Minárik - Úloha črevnej mikrobioty a probiotík pri prevencii zhubných nádorov

Adela Penesová - Starostlivosť o črevnú mikrobiotu: tipy na udržiavanie a posilňovanie zdravého intestinálneho mikrobiómu

Daniela Mináriková - Ako si vybrať kvalitný probiotický prípravok


ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY

Andrej Orságh - Skríning kolorektálneho karcinómu - zaostrené na rizikovú populáciu

Alena Kallayová - Skríning rakoviny prsníka: viaceré aspekty jeho fungovania

Beáta Blahová - Efekt skríningu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára


DERMATOLÓGIA

Hana Zelenková - Terapia ciclosporinom A v dermatológii - prehľady v terapii psoriázy, atopickej dermatitídy, alergickej vaskulitídy a iných dermatóz

Lucia Gibejová - Kompresívna terapia

M. Sakalíková - Sklerodermia a jej dopad na kvalitu života pacienta

Vlasta Hromohová - Najnovšie liečebné trendy v liečbe ulcus cruris

Hana Zelenková - Parazitózy a parazitofóbie v dermatológii


PREČO JE ADHERENCIA K FARMAKOTERAPII DÔLEŽITÁ?

Roman Mužik - Traja pre jedného. Pacient s hypertenziou v obklopení lekára, poisťovne a nemedícínskeho edukátora. Spoločne na ceste za lepšou adherenciou

Adriana Šimková - Adherencia k liečbe z pohľadu dát, porovnanie preskripcie fixnej a voľnej kombinácie antihypertenzív

Eva Košútová - Podpora pacienta v adherencii k liečbe hypertenzie a nemedicínske poradenstvo, ktoré robí zdravotná poisťovňa

Katarína Beňová - Liečba artériovej hypertenzie u starších pacientov

3.deň


PREVENTÍVNA KARDIOLOGIA. NOVÉ MOŽNOSTI V MANAŽMENTE PACIENTOV SO ZVÝŠENÝM KV RIZIKOM

Štefan Farský - Systematický monitoring KV rizika (preventívne postupy)

Adriana Šimková - Starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií (ŠDTP)

Zuzana Gavalierová - Úloha sestry v komplexnom manažmente kardiovaskulárneho rizika- SCORE2 (z praxe)