Záznam z konferencie

1.deň


AMBULANTNÝ SW, NCZI A SOCIÁLNA POISŤOVŇA. ČO ICH SPÁJA A ČO ROZDEĽUJE?

Soňa Ostrovská, Adriana Šimková - Panelová diskusia za prítomnosti zástupcov BSK, Soc. poisťovne a NCZI


PANELOVÁ DISKUSIA: ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

L. Vitárius – Všeobecní lekári vo svetle najnovších dát VŠZP

E. Majeková - UNION

M. Melo – Dôvera – Zdravotná poisťovňa


KRÁTKE INTERVENCIE, MOTIVAČNÝ ROZHOVOR A TERAPEUTICKÁ EDUKÁCIA PACIENTA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

H. Vrabcová - Krátke intervencie, motivácia a terapeutická edukácia v prevencii nadhmotnosti a obezity


VARIA

E. Ďurišová - Osteoporóza- najnovšie zmeny v manažmente indikácie denzitometrického vyšetrenia u pacientov s rizikovými faktormi v ambulancii VPL

M. Rafajdus - SM systém - TERAPIA POHYBOM

K. Dobiašová – Využíváním telemedicíny v primární péči v době pandemie COVID-19 perspektivou pacientů

2.deň


TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO PRE NEŠPORTUJÚCEHO PACIENTA

J. Radvanský - Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří

M. Vahovič - Športová rehabilitácia nešportovcov

M. Peroutka - Diagnostika pohybového aparátu v kontextu fasciálních tkání

O. Růžek - Kinematická a posturální péče o běžce


OČKOVANIE V KONTEXTE OCHRANY ZDRAVIA – MEDICÍNSKE A PRÁVNE ASPEKTY

A. Bražinová - Bioetické otázky k téme povinného očkovania

P. Kováč - Letom preskripčným svetom

A. Erdősová - Bioetické otázky k téme povinného očkovania


VARIA

G. Hajaš - Možnosti využitia nootropickej liečby v ambulancii všeobecného lekára z pohľadu neurológa

L. Vincze - Aneuryzma brušnej aorty: skríning, liečba a následný manažment

D. Lauková - Erdosteín a jeho využitie v liečbe akútnych respiračných infekcií

E. Kováčová - Komunikácia s pacientom v preddialýze. Aké informácie pacientom podávame?


FIBRILÁCIA PREDSIENÍ A NOVÉ TRENDY V SRDCOVOM ZLYHÁVANÍ

J. Murín - Srdcové zlyhávanie

M. Macháčová - Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie – kazuistika


TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Z. Semanová - Dietetika z pohľadu tradičnej čínskej medicíny a jej uplatnenie v súčasnej dobe