Záznam z konferencie

1.deň


PRACOVNÉ LEKÁRSTVO


SOCIÁLNA POISŤOVŇA - moderovaná diskusia


MISIA „VYBERAJ ROZUMNE”


CHOROBY PEČENE - OD PREVENCIE K LIEČBE


ORL PROBLEMATIKA V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

2.deň


Z PRAXE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA


FARMAKOTERAPIA BOLESTI CHRBTA


KOMPLEXNÝ MANAŽMENT PACIENTA S DM


DERMATOLÓGIA TROCHA INAK


BLOK V4


ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE


MODEROVANÁ DISKUSIA O VYKAZOVANÍ A CHYBOVÝCH PROTOKOLOCH


ANGIOLOGICKÝ BLOK

3.deň


BLOK MLADÝCH PRAKTIKOV


BLOK NEFROLÓGIA