14. - 15.05.2021/Galanta

2. DNI MLADÝCH PRAKTIKOV

Registrácia na podujatieProgram

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  makara.peter@vpl.sk
  Prezident kongresu
 • MUDr. Peter Lipovský MUDr. Peter Lipovský
  peter.lipovsky.md@gmail.com
  Predseda mladých praktikov

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Organizačné zabezpečenie
MUDr. Peter Lipovský,
predseda mladých praktikov
peter.lipovsky.md@gmail.com

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

9 kreditov SLK

organizuje

Slovenská spoločnosť praktického lekárstva

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t. j. lekárov zaradených do atestácie, alebo do 5 rokov od atestácie

KREDITNÉ HODNOTENIE
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov

Pasívna účasť:
Piatok 14. 5. 2021 – 4 kredity
Sobota 15. 5. 2021 – 5 kreditov

Aktívna účasť:
Autor prednášky – 10 kreditov
Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Miesto konania
Event Hotel Kaskády ***
Únovce 504, 924 01 Galanta

Podujatie sa uskutoční v prezenčnej forme podľa zákonom stanovených predpisov za prezenčnej účasti maximálne možného počtu účastníkov.

Podmienkou účasti je jedna z uvedených možnosti

 1. zaočkovanie druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 2. zaočkovanie prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 3. prekonanie ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 4. negatívny výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín  


V prípade zlej epidemilogickej situácie bude podujatie vysielané ON-LINE v priamom prenose a v stanovenom termíne a čase.

ÚČASTNÍCKÝ POPLATOK: 20,- EUR

REGISTRÁCIA
Piatok 14. 5. 2021 od 13.30 | Sobota 15. 5. 2021 od 7.30

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania je možná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár je prístupný na stránkach: www.idl.sk www.ssvpl.sk

Ubytovanie (dve osoby na izbe) a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Nepeňažné plnenie bude účastníkovi odovzdané na konci podujatia.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 26032021
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID v SLK
Správa: meno a priezvisko

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na idl@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Program

Celý program nájdete v PDF

PIATOK 14. 05. 2021

 • 13.30 - 14.30

  Registrácia účastníkov

 • 14.30 - 14.45

  Otvorenie, privítanie účastníkovPeter Lipovský

 • 14.45 - 16.15

  Čo nás COVID naučilJana Bendová

 • 16.15 - 16.45

  Prestávka

 • 16.45 - 18.15

  Posudkové lekárstvo, komunikácia so Sociálnou poisťovňouZuzana Nedelková

 • 18.15 - 19.00

  Návrat do budúcnosti v liečbe hypertenziePeter Lipovský

 • 19.30

  Večera

SOBOTA 15. 05. 2021

 • 08.00 - 08.45

  Ako efektívne chrániť vysokorizikových pacientov pred GI komplikáciamiJana Repáňová

 • 08.45 - 10.15

  PZS- vybrané rizikové faktory a práca podľa osobitných predpisovValika Husarovičová

 • 10.15 - 10.45

  Prestávka

 • 10.45 - 12.15

  Kapitácia a výkony – aký môže byť môj príjem?Eva Hudobová

 • 12.15 - 13.00

  Úlohou zdravotnej poisťovne nie je len distribúcia peňazí ale aj prinášať pridanú hodnotu pre pacienta, lekára a systémTomáš Szalay, Marián Lendvay

 • 13.00 - 14.00

  Ukončenie a obed

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Ubytovanie
Mám záujem o ubytovanie
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Podujatie Podporili

Partneri podujatia