27. - 28.03.2020/Galanta

2. DNI MLADÝCH PRAKTIKOV - ZRUŠENÉ

Program

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  makara.peter@vpl.sk
  Prezident kongresu
 • MUDr. Peter Lipovský MUDr. Peter Lipovský
  peter.lipovsky.md@gmail.com
  Predseda mladých praktikov

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Organizačné zabezpečenie
MUDr. Peter Lipovský,
predseda mladých praktikov
peter.lipovsky.md@gmail.com

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

7 kreditov SLK

organizuje

Slovenská spoločnosť praktického lekárstva

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t. j. lekárov zaradených do atestácie, alebo do 5 rokov od atestácie

KREDITNÉ HODNOTENIE
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov

Pasívna účasť:
Piatok 27. 3. 2020 – 4 kredity
Sobota 28. 3. 2020 – 5 kredity

Aktívna účasť:
Autor prednášky – 10 kreditov
Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Miesto konania
Hotel CITY
Vajanského 10, 924 01 Galanta

REGISTRÁCIA
Piatok 27. 3. 2020 od 13.3 | Sobota 28. 3. 2020 od 7.30

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania je možná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár je prístupný na stránkach: www.idl.sk www.ssvpl.sk

Ubytovanie a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Nepeňažné plnenie bude účastníkovi odovzdané na konci podujatia.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 28032020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID v SLK
Správa: meno a priezvisko

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na idl@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Program

Celý program nájdete v PDF

PIATOK 27. 3. 2020

 • 14.30 - 14.45

  OtvoreniePeter Lipovský, Jana Bendová

 • 14.45 - 16.00

  Posudkové lekárstvo, komunikácia so Sociálnou poisťovňouZuzana Nedelková

 • 16.00 - 17.30

  Kontraindikácie vybraných rizikových faktorov a práce pri osobitných predpisochValika Husarovičová

 • 17.30 - 17.50

  Prestávka

 • 17.50 - 19.00

  Blok Artériovej hypertenzieMartin Čaprnda

 • 19.30

  Večera

SOBOTA 28. 3. 2020

 • 08.00 - 10.00

  Založenie ambulancie „na zelenej lúke“ a Vybavenie ambulancie - WorkshopJarmila Kubíková, Dušan Zhoř (ČR), Peter Lipovský

 • 10.00 - 10.20

  Prestávka

 • 10.20 - 11.30

  Kapitácia a výkony – aký môže byť môj príjem?Eva Hudobová

 • 11.30 - 12.00

  Ako ohrozujú kybernetické riziká ambulancie?Peter Čahoj

 • 12.00 - 12.30

  Na čo myslieť pri kúpe ambulancie?Michal Magic

 • 12.30 - 13.00

  Skúsenosti a nové poznatky vo využití intravenózneho vitamínu CTibor Guštafík

 • 13.00 - 14.00

  Ukončenie a obed

Podujatie Podporili

Hlavný partner
Partneri podujatia