27. - 28.05.2022/Šport Hotel*** Donovaly

3. DNI MLADÝCH PRAKTIKOV

Registrácia na podujatie Program (PDF)

Odborný garant:

  • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
    makara.peter@vpl.sk
    Slovenská spoločnosť praktického lekárstva

Organizačné zabezpečenie


MUDr. Peter Lipovský,
predseda mladých praktikov
peter.lipovsky.md@gmail.com

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

8 kreditov SLK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t. j. lekárov zaradených do atestácie, alebo do 5 rokov od atestácie

KREDITNÉ HODNOTENIE
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov

Pasívna účasť:
Piatok 27. 5. 2021 – 4 kredity
Sobota 28. 5. 2021 – 4 kreditov

Aktívna účasť:
Autor prednášky – 10 kreditov
Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Miesto konania
Šport Hotel*** Donovaly
Donovaly 15


ÚČASTNÍCKÝ POPLATOK: 30,- EUR

REGISTRÁCIA
Piatok 27. 5. 2021 od 13.30 | Sobota 28. 5. 2021 od 8.00

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania je možná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár je prístupný na stránkach: www.idl.sk www.ssvpl.sk

Ubytovanie (dve osoby na izbe) a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Nepeňažné plnenie bude účastníkovi odovzdané na konci podujatia.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 2728052022
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID v SLK
Správa: meno a priezvisko

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na idl@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Program (PDF)

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Ubytovanie
Mám záujem o ubytovanie
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Hlavný partner