24. - 26.03.2023/Šport Hotel*** Donovaly

4. DNI MLADÝCH PRAKTIKOV

Registrácia na podujatie Program (PDF) PROGRAM 1. Info (PDF)

REGISTRÁCIA ZASTAVENÁ

z dôvodu naplnenia kapacity. V prípade, že sa chcete registrovať ako náhradník píšte na idl@idl.sk

Odborný garant:

 •  MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH
  prezident SSVPL
  prezident.ssvpl@ssvpl.sk
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 

Hlavné témy KONGRESU

Prednáška so zahraničnou účasťou z Nemecka:

 • kazuistiky z kardiológie a EKG hodnotenie v ambulancii

ďalšie témy podujatia:

 • WORKSHOP prvej pomoci - urgentné stavy - praktický nácvik s profesionálnymi záchranármi a iné
 • psychofarmaká v ambulancii
 • vykazovanie a chybové protokoly
 • starostlivosť o diabetika
 • dispenzárna starostlivosť - dyslipidémia, hypertenzia

Spomedzi účastníkov žrebujeme na záver podujatia výhercu, ktorý získa tlakový holter CARDIOPOINT-ABPM KOMPLETNÝ SET NA MERANIE KRVNÉHO TLAKU

Organizačné zabezpečenie

 •  MUDr. Katarína KováčováMUDr. Katarína Kováčová, MPH
  prezidentka mladých praktikov SSVPL
  kovacova@ssvpl.sk
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t. j. lekárov zaradených do atestácie, alebo do 5 rokov od atestácie

KREDITNÉ HODNOTENIE
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov

Pasívna účasť:
Piatok 24. 3. 2023 – 4 kredity
Sobota 25. 3. 2023 – 8 kreditov

Aktívna účasť:
Autor prednášky – 10 kreditov
Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Miesto konania
Šport Hotel*** Donovaly
Donovaly 15


ÚČASTNÍCKÝ POPLATOK: 80,- EUR Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie na dve noci (dve osoby na izbe), stravovanie počas celého podujatia (2x večera, 1x obed, coffee break a raňajky).

REGISTRÁCIA
Piatok 24. 3. 2023 od 13.30 | Sobota 25. 3. 2023 od 8.00

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania je možná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár je prístupný na stránkach: www.idl.sk www.ssvpl.sk

Ubytovanie (dve osoby na izbe) a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Nepeňažné plnenie bude účastníkovi odovzdané na konci podujatia.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 2426032023
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID v SLK
Správa: meno a priezvisko

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na idl@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.


Program (PDF)

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Ubytovanie
Mám záujem o ubytovanie
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Suma k úhrade 0 EUR

Podujatie podporili

 • Axonlab
 • Benela
 • Interpharm
 • Zentiva
 • Krka
 • Medi Servis
 • Medirex
 • Zentiva
 • Viatris
 • Zentiva