10. - 12.10.2024/Hotel Bellevue, Horný Smokovec

45. Výročná konferencia SSVPL

Najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku

Registrácia na podujatie

Na odborné podujatie vás pozývajú

  •  MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
    makara.peter@vpl.sk
    Prezident kongresu 
  •   MUDr. Lipovský PeterViceprezident SSVPL

VEDECKÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH prezident
MUDr. Peter Lipovský, viceprezident
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecký sekretár 


MUDr. Katarína Kováčová, predseda mladých praktikov

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH,
E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

MUDr. Peter Lipovský
 E-mail: lipovsky@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk


Vedecký výbor konferencie
MUDr. Diana Baranová
Prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD. 
MUDr. Bendová Jana, PhD., MPH, MBA
MUDr. Blahová Beáta, PhD.
MUDr. Jozef Čajka
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Kováčová Katarína
Prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD. MPH
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
MUDr. Molčan Ľubomír, MSc.
Doc. MUDr. Minarik Peter, PhD., MSc., MPH
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD., MSc., MPH
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovič Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Šimková Adriana, PhD.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie
Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Grand Hotel Bellevue, Grand Hotel Starý Smokovec a v okolitých ubytovacích zariadeniach.
Ubytovanie zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Postery
Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk, alebo www.ssvpl.sk.
Abstraktová zóna bude prístupná do 31.5.2024

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Poplatky Úhrada účastníckeho poplatku do 30. 06. 2024 Úhrada účastníckeho poplatku po 30. 06. 2024Registrácia na miesteRegistrácia online do 30. 09. 2024Registrácia online po 30. 09. 2024
LEKÁRI - členovia SSVPL* 80 EUR 100 EUR 120 EUR 120 EUR 140 EUR
LEKÁRI - nečlenovia SSVPL 120 EUR 140 EUR 160 EUR 160 EUR 180 EUR
LEKÁRI - Mladý praktik 50 EUR 65 EUR 80 EUR 80 EUR 100 EUR
SESTRY - členky SKSaPA 40 EUR 50 EUR 60 EUR 60 EUR 80 EUR
SESTRY - nečlenky SKSaPA 60 EUR 75 EUR 90 EUR 90 EUR 120 EUR
Prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia Bezplatne Bezplatne Bezplatne Bezplatne Bezplatne
Zdravotnícky laborant 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Technik pre zdravotnícke pomôcky 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Farmaceutický laborant 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Rádiologický technik 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Zubný asistent 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Dentálna hygienička 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Verejný zdravotník 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Nutričný terapeut 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Optometrista 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Očný optik 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Masér 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent) 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR
Sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie 55 EUR 70 EUR 85 EUR 85 EUR 100 EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

Bližšie info o členstve a úhrade členského nájdete na www.ssvpl.sk

Spôsob platby - prezenčná forma
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 102024
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID účastníka  v príslušnej komore, napr. SLK, SKSaPA a pod.
Správa: Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Spôsob platby - on-line forma
Platba kartou priamo pri registrácii

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr piaty deň po dni kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti zasielane na mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Dôležité termíny
31. 5. 2024 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
30. 6. 2024 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
15. 7. 2024 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.ssvpl.sk a www.idl.sk
20. 9. 2024 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk a www.ssvpl.sk


Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť
  • Pasívna účasť online
  • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce