26. - 27.04.2024/RESIDENCE HOTEL Donovaly

5. DNI MLADÝCH PRAKTIKOV

Registrácia na podujatie 1. Info (PDF)

Odborný garant:

 •  MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH
  prezident SSVPL
  prezident.ssvpl@ssvpl.sk
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 

Hlavné témy KONGRESU

 • Hypertenziológia: ambulantné meranie tlaku krvi  
 • Mikrobiológia: empirická liečba a antibiotiká 
 • Kardiológia: EKG kvíz
 • Ortopédia: bolesť kĺbov 
 • Neodkladné stavy a prvá pomoc
 • Digitalizácia ambulancie- novinky
 • LGBT a HIV problematika 

Workshopy

 • Vertigo
 • iné 

Organizačné zabezpečenie

 •  MUDr. Katarína KováčováMUDr. Katarína Kováčová, MPH
  prezidentka mladých praktikov SSVPL
  kovacova@ssvpl.sk
  Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

MUDr. Radovan Antoš

MUDr. Radovan Antoš

Člen dozornej rady SSVPL Majiteľ, konateľ a hlavný odborný garant ambulancie všeobecného lekára pre dospelých spoločnosti PetMedi, s. r. o. Bardejov

Absolvent Lekárskej Fakulty UK v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2010 získaval klinické skúsenosti na oddelení pneumológie a ftizeológie v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch, kde pôsobil pod vedením primára MUDr. Róberta Slivku. Od 2012 pracoval na oddelení vnútorných chorôb v Nemocnici, a. s., Poprad, kde získal množstvo cenných skúseností v diagnostike a liečbe internistických chorôb. Od 2015 pôsobí ako hlavný odborný garant ambulancie všeobecného lekára v Bardejove. Významne sa zaslúžil sa o rozvoj sekcie Mladých praktikov, najmä prednáškovou činnosťou a v rokoch 2017 až 2022 pôsobil ako koordinátor zahraničných pobytov Mladí praktici Slovensko.

MUDr. Radovan Antoš

MUDr. Radovan Antoš

Člen dozornej rady SSVPL Majiteľ, konateľ a hlavný odborný garant ambulancie všeobecného lekára pre dospelých spoločnosti PetMedi, s. r. o. Bardejov

Absolvent Lekárskej Fakulty UK v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2010 získaval klinické skúsenosti na oddelení pneumológie a ftizeológie v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch, kde pôsobil pod vedením primára MUDr. Róberta Slivku. Od 2012 pracoval na oddelení vnútorných chorôb v Nemocnici, a. s., Poprad, kde získal množstvo cenných skúseností v diagnostike a liečbe internistických chorôb. Od 2015 pôsobí ako hlavný odborný garant ambulancie všeobecného lekára v Bardejove. Významne sa zaslúžil sa o rozvoj sekcie Mladých praktikov, najmä prednáškovou činnosťou a v rokoch 2017 až 2022 pôsobil ako koordinátor zahraničných pobytov Mladí praktici Slovensko.

MUDr. Radovan Antoš

MUDr. Radovan Antoš

Člen dozornej rady SSVPL Majiteľ, konateľ a hlavný odborný garant ambulancie všeobecného lekára pre dospelých spoločnosti PetMedi, s. r. o. Bardejov

Absolvent Lekárskej Fakulty UK v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2010 získaval klinické skúsenosti na oddelení pneumológie a ftizeológie v NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch, kde pôsobil pod vedením primára MUDr. Róberta Slivku. Od 2012 pracoval na oddelení vnútorných chorôb v Nemocnici, a. s., Poprad, kde získal množstvo cenných skúseností v diagnostike a liečbe internistických chorôb. Od 2015 pôsobí ako hlavný odborný garant ambulancie všeobecného lekára v Bardejove. Významne sa zaslúžil sa o rozvoj sekcie Mladých praktikov, najmä prednáškovou činnosťou a v rokoch 2017 až 2022 pôsobil ako koordinátor zahraničných pobytov Mladí praktici Slovensko.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY ÚČASTI
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t. j. lekárov zaradených do atestácie, alebo do 5 rokov od atestácie

KREDITNÉ HODNOTENIE
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci obdržia nasledujúci počet kreditov

Pasívna účasť:
Piatok 26.4.2024 – 4 kredity
Sobota 27.4.2024 – 8 kreditov

Aktívna účasť:
Autor prednášky – 10 kreditov
Prví dvaja spoluautori – 5 kreditov

Miesto konania
RESIDENCE HOTEL Donovaly
Donovaly 15

* Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený poplatok na rok 2024.
Bližšie info o členstve a úhrade členského nájdete na www.ssvpl.sk

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie (dve osoby na izbe), stravovanie počas celého podujatia ( večera,  obed, coffee break a raňajky).

REGISTRÁCIA
Piatok 26.4.2024 od 13.30 hod. | Sobota 27.4.2024 od 8.00 hod.

Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania je možná elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár je prístupný na stránkach: www.idl.sk  a www.ssvpl.sk 

Ubytovanie (dve osoby na izbe) a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Podujatie podlieha nepeňažnému plneniu.

PoplatkyÚhrada účastníckeho poplatku do 23. 04. 2024Úhrada účastníckeho poplatku po 23. 04. 2024Registrácia na mieste
Mladý praktik Člen SSVPL - s ubytovaním 110 EUR 120 EUR 130 EUR
Mladý praktik Nečlen SSVPL - s ubytovaním 150 EUR 160 EUR 170 EUR
Mladý praktik Člen SSVPL - bez ubytovania 60 EUR 70 EUR 80 EUR
Mladý praktik Nečlen SSVPL - bez ubytovania 100 EUR 110 EUR 120 EUR

Spôsob platby
Platobnou kartou pri on-line registrácii na účet I.D.L. Company, s.r.o

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk . Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.


Účastnícky poplatok je nevratný.


Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť
 • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Ubytovanie
Mám záujem o ubytovanie
Požadujem zaslanie faktúry
Suma k úhrade 0 EUR
Kontaktné údaje
Abstrakt
300 znakov
Zaradenie práce


 •