11. - 12.06.2021/Hotel Chopok

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

RegistráciaAktívna účasť

Registrácia

  • Pasívna účasť
  • Aktívna účasť
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce