19. - 20.04.2024/Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

VÝŽIVA A METABOLICKÝ SYNDRÓM

Registrácia na podujatie 1. INFO

Na odborné podujatie vás pozývajú

 • MUDr. Peter Makara, MPH. MUDr. Peter Makara, MPH., prezident SSVPL
  prezident.ssvpl@ssvpl.sk
  Prezident kongresu
 • Doc. MUDr. Maria Belovičová Prof. MUDr. Maria Belovičová, PhD. , prezidentka SSPO
  mriab9@gmail.com
  Vedecký sekretár
 • Kongres určený pre lekárov, sestry, fyzioterapeutov, verejných zdravotníkov, vedeckých pracovníkov, asistentov výživy a medicínsko-technických pracovníkov. 

Hlavné témy podujatia:
VÝŽIVA A METABOLICKÝ SYNDRÓM
Nosné témy podujatia: 

 • Výživa ako prevencia metabolického syndrómu
 • Výživa a onkologické ochorenia
 • Obezita ako chronické ochorenie
 • Imunita a metabolický syndróm
 • Kardiovaskulárne komplikácie u pacientov s metabolickým syndrómom
 • Dermatologická problematika u obéznych pacientov
 • Verejné zdravotníctvo a boj s pandémiou obezity
 • Ošetrovateľstvo a obezita
 • Varia

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Ján Kaňuch

Vedecký sekretár
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Vedecký výbor konferencie

Doc. PhDr. et Bc. Jozef Babečka, PhD.
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Dr. hab.n.med. Jaroslaw Drobnik, PhD. (Wroclaw) uniw. Prof.
Doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. MPH
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD. MHA
Doc. Ing. Martina Gažarová, PhD.
Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH
Prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.
Doc. MUDr.  Pavel Kohout, PhD. (Praha)
MUDr. Peter Makara, MPH
Prof. Ivan S. Mironyiuk MD. PhD. (Ukrajina)
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH  
Doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD. MBA. mim. prof.
Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. (Praha)
Prof. ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD. MPH

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
 Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

organizuje

Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL

Slovenská zdravotnícka univerzita SZU


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania: Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

Prihlášky k aktívnej účasti: Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 28.2.2024

Registrácia pasívna účasť:
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2024

Ubytovanie:
Ubytovanie pre účastníkov podujatia zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.
Svoje požiadavky zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Potvrdenie o účasti:
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovaným hodnotením príslušnej komory podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti bude posielané mailom na mail uvedený pri registrácii na podujatie.
Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
11.2.2024 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
  3.3.2024 - oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
  2.4.2024 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
  7.4.2024 - posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
  8.4.2024 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

PoplatkyÚhrada účastníckeho poplatku do 28. 02. 2024Úhrada účastníckeho poplatku po 28. 02. 2024Registrácia na mieste
Lekár - Člen SSVPL a SSPO 45 EUR 50 EUR 60 EUR
Lekár - Nečlen SSVPL a SSPO 55 EUR 60 EUR 70 EUR
Sestra – člen SKSaPA 30 EUR 35 EUR 45 EUR
Sestra – nečlen SKSaPA 45 EUR 55 EUR 65 EUR
Fyzioterapeut – člen SKF 30 EUR 35 EUR 45 EUR
Fyzioterapeut – nečlen SKF 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - F - verejný zdravotník 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - M - zdravotnícky laborant 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - N - farmaceutický laborant 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - Nᵇ - laborant pre zdravotnícke pomôcky (I. stupeň VŠ) 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - O - rádiologický asistent 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - Q - dentálna hygienička 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - S - nutričný terapeut 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - T - optometrista 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - U - zubný asistent 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - V - očný optik 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - Y - masér 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - Z - zdravotnícky asistent/praktická sestra 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Medicínsko-technický pracovník - Aa - sanitár 40 EUR 45 EUR 55 EUR
Iná 60 EUR 65 EUR 75 EUR

Spôsob platby:

Platba kartou pri on-line registrácii účet I.D.L. Company, s r.o.
Ak ste sa už registrovali k 5.2.2024 a zaškrtli možnosť úhrady prevodom, uhraďte na nižšie uvedený účet.


IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 1920042024
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Sprava pre príjemcu: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.
Poplatok za zmenu účastníka 10,- Eur

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť
 • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Požadujem zaslanie faktúry
Suma k úhrade 0 EUR
Kontaktné údaje
Abstrakt
300 znakov
Zaradenie práce