23.01.2021/Webinár pre sestry a medicínsko-technických pracovníkov

INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA

Pozvánka na webinár

Registrácia na podujatieProgram

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Počet kreditov 5

organizujeSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA - SSVPL

SLOVENSKÁ KOMORA
SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SKSaPA

SLOVENSKÁ KOMORA
MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV - SKMT

pozývajú na ON-LINE odborné podujatie pre sestry

Program

Prehľadný program v na stiahnutie v PDF

1. Blok

 • 08:30 – 10:30

  Meranie ABI v prevencii amputácie dolných končatín K. Dostálová

  Sestra v 21. storočí I. Drahoňová / Z. Gavalierová

  Zlyhanie obličiek, máte na výber? E. Kováčová

  Venózny tromboembolizmus a hormonálne antikoncepcie K. Dostálová

  Zdieľaná starostlivosť o pacienta s HIV/AIDS L. Balogová

  LIVE DISKUSIA

2. Blok

 • 10:30 – 11:45

  Vplyv obezity na vznik onkologických ochorení GITu M. Belovičová

  Vzájomné vzťahy medzi diabezitou a chorobami pečene M. Belovičová

  Je zdravotná gramotnosť našich pacientov vyhovujúca? M. Belovičová

  LIVE DISKUSIA

3. Blok

 • 11:45 – 13:30

  Odvrátiteľné úmrtia, úloha všeobecného lekára pre dospelých A. Fathi

  Význam samovyšetrenia semenníkov v prevencii onkologických ochorení M. Rydzoň

  Následná starostlivosť o stomikov ako problém ošetrovateľskej praxe na Slovensku M. Molnárová

  Činnosť a vízia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek Z. Gavalierová

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR