18. - 20.05.2021/Slovenská hepatologická spoločnosť organizuje svoju 48. výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v hybridnej forme

48. Májové hepatologické dni

Registrácia na podujatieProgram

Na odborné podujatie vás pozývajú

 •  MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Prezident kongresu 
 •  MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. Predseda organizačného výboru 

Hlavné témy Podujatia

 • Hepatológia a COVID 19
 • Vária

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

PREDSEDA ORGANIZACNÉHO VÝBORU
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, PhD.
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof.
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
doc.MUDr. Martin Janičko, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
MUDr. Marian Oltman, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
doc.MUDr. Martin Janičko, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

SEKRETARIÁT KONGRESU
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

organizuje
Slovenská hepatologická spoločnosť SLS

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Hybridná konferencia – on-line

Vysielať pre Vás budeme zo štúdia Residence Hotel, Donovaly. Konferencia je určená pre lekárov, zdravotné sestry a medicínsko-technických pracovníkov

Účastnícky poplatok - dobrovoľný

Chcem zaplatiť dobrovoľný príspevok

Spôsob platby 
 Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK46 1100 0000 0029 4407 4030
SWIFT:TATRSKBX
Variabilný symbol: 20222020
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko lekára

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: marcela.idlbekova@idl.sk
 Účastnícky poplatok je nevratný.

Abstrakty
Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.mhd.idl.sk, alebo emailovo na slovhep@gmail.com
Abstraktová zóna bude prístupná do 10. 4. 2021.
Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do programu.
 Všetky prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Publikovanie abstraktov
Prijaté abstrakty budú uverejnené v elektronickej forme Trendov v hepatológii.
Tri najlepšie originálne práce budú ocenené cenami vo výške 500 Eur, 300 Eur a 200 Eur.

Potvrdenie o účasti
 Registrovaní účastníci obdržia mailom potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných predpisov.  

Dôležité termíny
10. 4. 2021 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
16. 4. 2021 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na www.slovhep.sk
20. 4. 2021 - uverejnenie definitívneho programu na www.slovhep.sk, www.mhd.idl.sk

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Podujatie podporili

Exkluzívny partner
 • Gilead
Generálny partner
 • Abbvie
Hlavní partneri
 • Alfasigma
 • Prom.Medic
Partneri
 • Alnylam
 • AOP Orphan
 • Astellas
 • Ewopharna
 • Ferring
 • Nutricia
 • Nutricia
 • Unique
 • Worwag
 • XANTIS

Virtuálne stánky