09.12.2022/Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2022

Malnutrícia pri chorobách pečene

Registrácia na podujatie Program (PDF) Pozvánka (PDF) Partneri (PDF)

Na odborné podujatie vás pozývajú

 
 •   Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. Organizátor 
 •   h. doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Prezident Slovenskej Hepatologickej spoločnosti 
 •  

Hlavné témy podujatia

 • Diagnostika malnutrície pri chorobách pečene
 • Diéta pri malnutrícii pacientov s chorobami pečene
 • Enterálna výživa pacientov s chorobami pečene
 • Parenterálna výživa pacientov s chorobami pečene
 • Optimalizácia nutričného stavu pacientov s chorobami pečene pred operačnými výkonmi a pred transplantáciou pečene
 • Poruchy výživy pri alkoholizme
 • Liečba malnutrície v hepatologickej ambulancii
 • Liečba malnutrície pacientov s chorobami pečene v ambulancii praktického lekára

SEKRETARIÁT

Koordinátor

Mgr. Ľudmila Turzová
+421 921 944 121 113
ludmila.turzova@gmail.com


Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Organizuje


Slovenská hepatologická spoločnosť SLS - SHS


Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu - SSPEV


Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenskej lekárskej spoločnosti

 Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHa


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania:

Lindner Hotel Gallery Central,
Metodova 4, 821 08 Bratislava

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Prihlášky k aktívnej účasti:

Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 15.11.2022

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 09122022
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok zahŕňa: kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2022

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Program (PDF)

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR