09.12.2022/Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2022

Malnutrícia pri chorobách pečene

Registrácia na podujatie Program (PDF) Pozvánka (PDF) Partneri (PDF)

Na odborné podujatie vás pozývajú

 
 •   Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. Organizátor 
 •   h. doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. Prezident Slovenskej Hepatologickej spoločnosti 
 •  

Hlavné témy podujatia

 • Diagnostika malnutrície pri chorobách pečene
 • Diéta pri malnutrícii pacientov s chorobami pečene
 • Enterálna výživa pacientov s chorobami pečene
 • Parenterálna výživa pacientov s chorobami pečene
 • Optimalizácia nutričného stavu pacientov s chorobami pečene pred operačnými výkonmi a pred transplantáciou pečene
 • Poruchy výživy pri alkoholizme
 • Liečba malnutrície v hepatologickej ambulancii
 • Liečba malnutrície pacientov s chorobami pečene v ambulancii praktického lekára

SEKRETARIÁT

Koordinátor

Mgr. Ľudmila Turzová
+421 921 944 121 113
ludmila.turzova@gmail.com


Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Organizuje


Slovenská hepatologická spoločnosť SLS - SHS


Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu - SSPEV


Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenskej lekárskej spoločnosti

 Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHa


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania:

Lindner Hotel Gallery Central,
Metodova 4, 821 08 Bratislava

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Prihlášky k aktívnej účasti:

Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 15.11.2022

PoplatkyÚhrada účastníckeho poplatku do 08. 12. 2022Registrácia na mieste
Lekár 20 EUR 30 EUR

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 09122022
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok zahŕňa: kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze jednotlivých komôr a majú uhradený členský poplatok na rok 2022

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Kontaktné údaje
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby