08.12.2023/Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

XXV. ROČNÍK - Monotématický hepatologický deň 2023

Liečba chorôb pečene: víťazné kvarteto

Registrácia na podujatie Predbežný program Pozvánka (PDF) PROGRAM

Na odborné podujatie vás pozývajú

 
  •   Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. Organizátor 
  •   Doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. Prezidentka Slovenskej Hepatologickej spoločnosti  
  •  

Hlavné témy zahŕňajú štyri tromfy v liečbe hepatopatií:

  • Abstinencia - pri ALD
  • Diéta a životný štýl - pri NAFLD
  • Liečba vírusových infekcií - HBV a HCV
  • Transplantácia pečene - pri ESLD


Získať môžete až 6 KREDITOV

SEKRETARIÁT

Koordinátor

Mgr. Ľudmila Turzová
+421 944 121 113
ludmila.turzova@gmail.com


Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Organizuje


Slovenská hepatologická spoločnosť SLS - SHS


Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenskej lekárskej spoločnosti

 Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHa


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania:

Lindner Hotel Gallery Central,
Metodova 4, 821 08 Bratislava

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Účastnícky poplatok 40,- Eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem, obed.
 

Prihlášky k aktívnej účasti:

Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 15.11.2023

PoplatkyÚhrada účastníckeho poplatku do 04. 12. 2023Úhrada účastníckeho poplatku po 04. 12. 2023Registrácia na mieste
Lekár 40 EUR 55 EUR 55 EUR

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 08122023
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Predbežný program

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby