08.12.2023/Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

XXV. ROČNÍK - Monotématický hepatologický deň 2023

Liečba chorôb pečene: víťazné kvarteto

Registrácia na podujatie Predbežný program Pozvánka (PDF) PROGRAM

Na odborné podujatie vás pozývajú

 
  •   Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. Organizátor 
  •   Doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. Prezidentka Slovenskej Hepatologickej spoločnosti  
  •  

Hlavné témy zahŕňajú štyri tromfy v liečbe hepatopatií:

  • Abstinencia - pri ALD
  • Diéta a životný štýl - pri NAFLD
  • Liečba vírusových infekcií - HBV a HCV
  • Transplantácia pečene - pri ESLD


Získať môžete až 6 KREDITOV

SEKRETARIÁT

Koordinátor

Mgr. Ľudmila Trutzová
+421 944 121 113
ludmila.turzova@gmail.com


Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Organizuje


Slovenská hepatologická spoločnosť SLS - SHS


Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenskej lekárskej spoločnosti

 Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHa


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania:

Lindner Hotel Gallery Central,
Metodova 4, 821 08 Bratislava

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Účastnícky poplatok 40,- Eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:
kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti s pridelenými kreditmi, vstup na odborný program podujatia, vstup na výstavu firiem, obed.
 

Prihlášky k aktívnej účasti:

Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záve) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 15.11.2023

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s r.o.

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 08122023
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade záujmu o vystavenie faktúry zašlite požiadavku najneskôr do 5 dní o realizácie úhrady na: ekonom@idl.sk
Účastnícky poplatok je nevratný.

Predbežný program

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR