10.12.2021/ON-LINE

MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2021 - NÁDORY PEČENE - uskutoční sa ON-LINE

Podujatie určené pre lekárov - uskutoční sa ON-LINE

Registrácia na podujatie

Na odborné podujatie vás pozývajú

  • Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS. organizátor
  • h.doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti

Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti

  • Dr. h. c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Účastnícky poplatok 20,- Eur

Podujatie sa uskutoční ON-LINE

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe.

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 10122021
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:číslo v SLK, popr. inej príslušnej komory
Správa: meno a priezvisko

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Spôsob platby
Požadujem zaslanie faktúry
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR

Podujatie Podporili

  • Abbvie
  • Eisai
  • Ewopharna
  • Gilead
  • Prom.Medic
  • Unique