14. - 15.10.2021/Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov, Piešťany

V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

Konferencia určená pre lekárov, fyzioterapeutov a študentov Fakulty zdravotníckych vied

Registrácia na podujatie
14.-15.
október2021
V. PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov, Piešťany

Vážené a milé kolegyne, milí kolegovia!

Dovoľte, aby som Vás v mene Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, srdečne pozval na V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktoré sa uskutočnia prezenčnou formou v dňoch 14. - 15. 10. 2021 v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.

Na ich organizácii sa významne podieľa i Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Sanatória Klimkovice, ako i Centrum rehabilitácie – CEREMINA, n. o. Šúrovce.

Pre tento ročník organizátori pripravili zaujímavé spektrum odborných tém, ktoré reagujú na pandémiou ochorenia COVID-19 podmienené zmeny vo formách zdravotníckej starostlivosti (telemedicína a telerehabilitácia, respiračná fyzioterapia), ale reagujú i na demografický vývoj v Slovenskej republike (špecifiká fyzioterapie u starých a krehkých osôb).

Tešíme sa, že naše pozvanie prijali i významní zahraniční odborníci.

Veríme, že pripravený odborný program splní Vaše očakávania po odbornej i spoločenskej stránke.

Do skorého videnia v krásnom prostredí
Kúpeľného ostrova v Piešťanoch!

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
prezident kongresuVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Miesto konania:

Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov,
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., 921 29 Piešťany

Záštitu prevzali:

Jeho excelencia prezident Ivan Gašparovič

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
Minister zdravotníctva SR

Hlavné témy kongresu:

Telemedicína a telerehabilitácia
Respiračná fyzioterapia
Robotika vo fyzioterapii
Štandardné postupy vo fyzioterapii
Fyzioterapia pred- a po operačných zákrokoch
Špecifiká fyzioterapie u starých a krehkých osôb

Organizátori:

Fakulta zdravotníckych vied
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slovenská komora fyzioterapeutov

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Prezident kongresu:

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
Dekan Fakulty zdravotníckych vied UCM

ČESTNÁ PREZIDENTKA KONGRESU:

PhDr. Eva Vaská, PhD., MHA
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre fyzioterapiu

Vedecký výbor:

predsedkyňa:

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

členovia:

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH
† doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
MUDr. Ján Mašán, PhD.
PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
doc. MUDr. Elena Žiaková, PhD.

Organizačný výbor:

Mgr. Vanesa Bacúšanová
Diana Dudášová
PhDr. Eva Ďurinová
Mgr. Ingrid Haas, MBA
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Mgr. Jana Koišová, PhD.
MUDr. Marián Kondáš, PhD.
PhDr. Bibiana Macháčková
Mgr. Eva Miháliková
Mgr. Monika Pápežová
PhDr. Andrea Pristachová, MBA
PhDr. Jana Stanová
PhDr. Michaela Šimonová
PhDr. Ingrid Zambojová

Predbežný program konferencie:

Uverejnenie predbežného programu
na www.idl.skwww.piestanskedni.sk bude dňa 30. 9. 2021.Pokyny pre autorov:

Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác je 20. 9. 2021.

Abstrakty:

Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru

dostupného na webovej stránke www.idl.sk alebo www.piestanskedni.sk.

Abstraktová zóna bude prístupná od 15. 8. 2021.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie

(prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu.

Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Prihlásiť abstrakt

Prednášky:

  • Dĺžka 10 minút – žiadame dôsledné dodržiavanie časového limitu.
  • Dĺžka 15 minút u vyžiadanej prednášky.
  • Formát PowerPoint.
  • Autori, dostavte sa k technikovi na nahratie prezentácie minimálne 15 minút
    pred začiatkom príslušnej sekcie.
  • Za akceptáciu/odmietnutie prednášky je zodpovedný Vedecký výbor konferencie.

Rokovací jazyk konferencie:

slovenčinačeštinaangličtinapoľština

Publikácia z konferencie:

Abstrakty a plné texty budú uverejnené v časopise Slovak Journal of Health SciencesKredity podľa SACCME a CME:

v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z.

Predpokladaný počet kreditov:

Lekári, FYZIOTERAPEUTI

Pasívna účasť:

14. 10. 2021 10 kreditov

15. 10. 2021 5 kreditov

 

Aktívna účasť:

1. autor + 10 kreditov

2. autor + 5 kreditov

3. autor + 3 kredityÚčastnícke poplatky:

Úhrada
do 15. 09. 2021

Úhrada
po 15. 09. 2021

Úhrada
na mieste

*LEKÁRI

70 €

80 €

90 €

**LEKÁRI

40 €

50 €

60 €

*Fyzioterapeuti - člen SKF

0 €

0 €

0 €

*Fyzioterapeuti - nečlen SKF

70 €

80 €

90 €

**Fyzioterapeuti - nečlen SKF

40 €

50 €

60 €

**Zamestnanec Kúpele Piešťany bez stravy

20 €

20 €

30 €

**Študenti

10 €

10 €

10 €

Prednášatelia
a nepracujúci dôchodcovia

0 €

0 €

0 €

*Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály
konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov, obed, coffee breaky, večera/raut.

**Účastnícicky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály
konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov a coffee break

BANKOVÉ SPOJENIE - ÚHRADA REGISTRAČNÝCH POPLATKOV:

Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company s.r.o.

IBAN: SK40 0900 0000 0051 8190 0982 SWIFT GIBASKBX

Variabilný symbol: 14151021

Špecifický symbol: ID SLK alebo ID SKF účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára,
fyzioterapeuta alebo študenta, ktorému je poplatok hradený.
Inak nemusí byť platba správne priradená!

Účastnícky poplatok je nevratný.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok,
pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk.
Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do päť dní od úhrady poplatku.Ubytovanie

Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov konferencie je zabezpečené
v hoteli Esplanade Ensana Health Spa v cenách:

Izby komfort: jednolôžková 75 EUR/noc, dvojlôžková 95 EUR/noc.

Štandard: jednolôžková 70 EUR/noc, dvojlôžková 90 EUR/noc.

Ubytovanie zabezpečuje rezervačné oddelenie Kúpeľov Piešťany,
033 775 77 33, pri objednávke použite promo kód: Balneodni

Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte
na: res.pn@sk.ensanahotels.com. Pri objednávke použite promo kód: Balneodni.

Alebo priamo cez web stránku: ensanahotels.com/sk – použite promo kód: Balneodni.

Stravovanie

Obedy budú účastníkom, ktorí uhradili účastnícky poplatok vrátane
stravy, podávané v Palace Ballroom alebo v hotelovej reštaurácii.

Večera, resp. raut bude pre účastníkov, ktorí uhradili účastnícky
poplatok vrátane stravy, v priestoroch Palace Ballroom alebo v
reštaurácii Gallery.

Partneri podujatia

Organizačné zabezpečenie:

IDL Company

I.D.L. Company, s. r. o.
Kontaktná osoba:
Marcela Idlbeková
e-mail: idl@idl.sk
Mobil: +421 918 569 890
www.idl.sk

Registrácia na podujatie

  • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Kontaktné údaje
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko