09. - 10.11.2023/Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov, Piešťany

VI. piešťanské fyzioterapeutické dni medzinárodná vedecká konferencia

Konferencia určená pre lekárov, fyzioterapeutov a študentov Fakulty zdravotníckych vied

Registrácia na podujatie PROGRAM ZBORNÍK ABSTRAKTOV
9. – 10.
november2023
VI. piešťanské fyzioterapeutické dni medzinárodná vedecká konferencia EnglishEnglishKongresové centrum, Kúpeľný ostrov, Piešťany

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tohto roku sa stretávame už po šiestykrát na medzinárodnej vedeckej konferencii Piešťanské fyzioterapeutické dni. Za uplynulé roky si táto konferencia našla pevné miesto v kalendári vedeckých podujatí, a navyše treba zdôrazniť, že je aj najväčšou udalosťou svojho druhu na Slovensku.

Zámerom tohto Kongresu je spojiť fyzioterapeutov s odborníkmi ďalších špecializácií, pretože fyzioterapia zasahuje do všetkých klinických medicínskych odborov, ale aj do života zdravých ľudí v rámci prevencie a upevňovania dobrého zdravia. Hlavnou tohtoročnou témou je Fyzioterapia v interdisciplinárnom kontexte.

Tohto roku sa na organizácii kongresu podieľajú univerzitné inštitúcie zo Slovenska, Česka, Poľska a Slovinska.

Tešíme sa, ktoré sa bude konať v malebnom kúpeľnom meste Piešťany, kam fyzioterapia prirodzene patrí. Verím, že tu načerpáte nové sily a získate tvorivú inšpiráciu pre Vašu prácu, a v neposlednom rade získate nových priateľov pri neformálnych stretnutiach.

V mene organizačného výboru prajem našej medzinárodnej vedeckej konferencii veľa zdaru.

Piešťany, 12. jún 2023


Juraj Štofko
prezident konferencieVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Miesto konania:

Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov,
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., 921 29 Piešťany

Záštitu prevzali:

JUDr. Ing. Tomáš DRUCKER, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prof. Mgr. Katarína SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Mgr. Jozef VISKUPIČ, predseda Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Peter JANČOVIČ, PhD. primátor mesta Piešťany

Hlavná téma konferencie:

Fyzioterapia v interdisciplinárnom kontexte

Organizátori:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta zdravotníckych vied)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií)

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze (3. lékářská fakulta UK a FNKV)

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu)

Univerzita na Primorskem, Koper

Univerzita na Primorskem, Koper (Fakulteta za vede o zdravju)

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIEPrezident konferencie:

Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., MPH, MBA

VEDECkÝ SEKRETÁR:

Doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD.

Vedecký výbor:

Predseda:

Prof. MUDr. Ľudovít GAŠPAR, CSc.

Členovia:

Prof. Dr. Nikolaos BAKALIS, Patras, GRC
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc., Trnava, SVK
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc., Praha, CZE
Prof. MUDr. Branislav KOLLÁR, PhD., MPH, Bratislava, SVK
Prof. MUDr. Ladislav KRESÁNEK, PhD., Trnava, SVK
Dr. h. c. prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA, Kladno, CZE
Prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD, MPH, Bratislava, SVK
Prof. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK, DsC., Ph.D, Varšava, POL
Doc. MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Trnava, SVK
Doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., Trnava, SVK
Assoc. prof. David RAVNIK, Ph.D., PT. MRE. Eur. Erg., Koper, SVN
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, MHA, Košice, SVK
Mariola MENDRYCKA, PhD., Radom, POL
Carmen María SUÁREZ SERRANO, PhD., Sevilla, ESP
Dr. Łukasz WYSIEŃSKI, MD, PhD., Varšava, POL

Organizačný výbor:

Prof. Dr. Nikolaos BAKALIS, Patras, GRC
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc., Praha, CZE
Prof. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK, DsC., Ph.D, Varšava, POL
Doc. MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Trnava, SVK
Doc. MUDr. Zuzana POPRACOVÁ, PhD., Trnava, SVK
Assoc. prof. David RAVNIK, Ph.D., PT. MRE. Eur. Erg., Koper, SVN
PhDr. Eva ĎURINOVÁ, Trnava, SVK
PhDr. Jana HAVLOVÁ, PhD., Bratislava, SVK
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, MHA, Košice, SVK
MUDr. Marián KONDÁŠ, PhD., Bratislava, SVK
Mgr. Andrej MATONOK, Trnava, SVK
Mariola MENDRYCKA, PhD., Radom, POL
PhDr. Andrea PRISTACHOVÁ, MBA, Piešťany, SVK
Mgr. Andrea STREČANSKÁ, Trnava, SVK
Carmen María SUÁREZ SERRANO, PhD., Sevilla, ESP
Dr. Łukasz WYSIEŃSKI, MD, PhD., Varšava, POL

Vyžiadaní prednášatelia:

Prof. Dr. Nikolaos BAKALIS, Patras, GRC
Prof. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ-LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc., Praha, CZE
Dr. h. c. prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA, Kladno, CZE
Prof. Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK, DsC., Ph.D, Varšava, POL
Doc. MUDr. Ján MAŠÁN, PhD., Trnava, SVK
Assoc. prof. David RAVNIK, Ph.D., PT. MRE. Eur. Erg., Koper, SVN
Doc. MUDr. Ivan VAŘEKA, Ph.D., Hradec Králová, CZE
Doc. PhDr. Elena ŽIAKOVÁ, PhD., Bratislava, SVK
Mgr. Romana HOLAŇOVÁ, Klimkovice, CZE
PhDr. Miriam IŠTOŇOVÁ, PhD., MPH, MHA, Košice, SVK
MUDr. Kateřina MACHÁČKOVÁ, Ph.D., Hrabyně, CZE
Mariola MENDRYCKA, PhD., Radom, POL
PhDr. Pavol NECHVÁTAL, PhD., Prešov, SVK
PhDr. Ingrid PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ph.D., Praha, CZE
Assist. Prof. Çağlar SOYLU, University of Health Sciences, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Gülhane, TUR
Carmen María SUÁREZ SERRANO, PhD., Sevilla, ESP
Dr. Łukasz WYSIEŃSKI, MD, PhD., Varšava, POL
MUDr. Bc. Petra SLÁDKOVÁ, Ph.D., Praha, CZE

Predbežný program konferencie:

PROGRAMInštrukcie pre autorov:

Konferenčný jazyk:
Slovenčina
Čeština
Angličtina


Pokyny pre autorov:
Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác je 30. 9. 2023.
Plné texty sú vítané, budú uverejnené v publikácii.

Prednášky:

 • Dĺžka prednášky 10 minút.
 • Premietanie zabezpečené vo formáte PPT, PDF, video – prosím autorov, aby uviedli formát videa.
 • Vašu prezentáciu prineste na USB/CD nosiči.
 • Prosíme overiť pred začiatkom vašej sekcie, či vaša verzia PPT/PDF/video je dobrá a čitateľná.
 • Diskusia bude vedená interaktívne prostredníctvom aplikácie „slido“ (pred „Vedecký výbor si vyhradzuje...).

Abstrakty:

Abstrakty prosíme prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru – viď nižšie.

Rozsah abstraktov je maximálne 250 slov.

Abstrakt zaslať vo formáte PDF alebo Word.

Abstraktová zóna bude otvorená do 30.9.2023.

Plné texty prednášky sú vítané do plánovanej publikácie.

Prihlásiť abstrakt

Publikácia z konferencie:

Abstrakty a plné texty budú uverejnené v časopise Slovak Journal of Health SciencesKREDITY PODĽA SACCME A CME:

v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z.

Predpokladaný počet kreditov:

Lekári, Fyzioterapeuti

Pasívna účasť:

9.11.2023 8 kreditov

10.11.2023 5 kreditov

 

Aktívna účasť:

1. autor + 10 kreditov

2. autor + 5 kreditovÚčastnícke poplatky:

Úhrada
do 30. 09. 2023

Úhrada
1. – 31. 10. 2023

Úhrada
od. 1. 11. 2023

70 €

80 €

100 €

*Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov, občerstvenie počas prestávok a obed vo štvrtok 9.11.2023.

BANKOVÉ SPOJENIE - ÚHRADA REGISTRAČNÝCH POPLATKOV:

Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company s.r.o.

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo konta: 51 8190 0982

IBAN: SK40 0900 0000 0051 8190 0982 SWIFT GIBASKBX

Variabilný symbol: 0910112023

Špecifický symbol: ID SLK alebo ID SKF účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára, fyzioterapeuta, ktorému je poplatok hradený.
Inak nemusí byť platba správne priradená!

Účastnícky poplatok je nevratný.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok,
pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk.
Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do päť dní od úhrady poplatku.SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA:

Termín: 9.11.2023 o 20:00 hod.
Miesto: Palace Ballroom, Hotel Balnea Palace, Kúpeľný ostrov
Vstupné:
Účastníci 35,- €
Sprevádzajúce osoby: 45,- €
Prednášajúci: Vstup voľný

BANKOVÉ SPOJENIE - ÚHRADA SLÁVNOSTNEJ RECEPCIE – večera 9.11.2023:

Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company s.r.o.

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo konta: 51 8190 0982

IBAN: SK40 0900 0000 0051 8190 0982 SWIFT GIBASKBX

Variabilný symbol: 09112023

Špecifický symbol: ID SLK alebo ID SKF účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) uveďte STRAVA a špecifikujte meno osoby, za ktorú je večera hradená.
Inak nemusí byť platba správne priradená!

Počet miest obmedzený, preto odporúčame uhradiť stravu vopred spolu s úhradou účastníckeho poplatku.

UBYTOVANIE:

Hotel Esplanade alebo Alameda****
Ubytovanie s raňajkami SGL izba štandard 78 EUR/izba/noc
Ubytovanie s raňajkami DBL izba štandard 125 EUR/izba/noc
Ubytovanie s raňajkami SGL izba komfort 102 EUR/izba/noc
Ubytovanie s raňajkami DBL izba komfort 145 EUR/izba/noc

Ubytovanie zahŕňa:
• Vodný a saunový svet, Premiere fitness + sauny a bazény so šliapacími bicyklami

Objednávky ubytovania je možné realizovať cez:
res.pn@sk.ensanahotels.com - rezervačné oddelenie
033/7757733 - rezervačné oddelenie
Heslo: IDL Balneodni2023

PARKOVANIE:

Parkovné: 2 eur/vozidlo/deň
Úhrada: Splendid Ensana Health Spa Hotel – hotelová recepcia

Organizačné zabezpečenie:

IDL Company

I.D.L. Company, s. r. o.
Kontaktná osoba:
Marcela Idlbeková
e-mail: idl@idl.sk
Mobil: +421 918 569 890
www.idl.sk

PROGRAM

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko

O nás

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH VIED
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Poslaním fakulty zdravotníckych vied (FZV) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov, tvorivého ducha, v zmysle národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Fakulta zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ako aj v zahraničí.

FZV je mladá fakulta, ktorá disponuje vhodným priestorovým, technickým a personálnym vybavením, aby svoje poslanie mohla úspešne naplniť. Hlavné sídlo fakulty je v Piešťanoch na Rázusovej ulici v historickej budove, kde sú vhodné výučbové priestory. Situovanie fakulty do Piešťan je príznačné, pretože Piešťany sú svetoznáme kúpeľné mesto. Štúdium prebieha pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných univerzít. Praktické vyučovanie prebieha v najlepších zdravotníckych zariadeniach, napr. Univerzitná nemocnica Bratislave, Národný onkologický ústav, Národný ústav reumatických chorôb, Národnú rehabilitačný ústav v Kováčovej, Kúpele Piešťany a ďalších. Študenti sa majú možnosť okrem štúdia zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje a podporuje aj spoločenské a športové aktivity.

Absolventi študijného odboru fyzioterapie sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.
Absolventi odboru rádiologická technika sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, ako sú napr. magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a ďalšie.Zobraziť stránku Fakulty zdravotníckych vied
MOŽNOSTI ŠTÚDIA

Bakalárske študijné programy:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Fyzioterapia

Bc.

denná / externá

3/4

Rádiologická technika

Bc.

denná / externá

3/4

Magisterský študijný program:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Fyzioterapia

Mgr.

denná / externá

2/2

Doktorandské štúdium:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Fyzioterapia

PhD.

denná / externá

3/4


Rigorózne štúdium:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Fyzioterapia

PhD.

externá

 

Špecializačné štúdium:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Mater of Public Health

MPH

 externá

3

Fyzioterapia v športe a telovýchove

certifikát

externá

2

Ergoterapia

certifikát

externá

2

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a podieľa sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyziologickej a klinickej výživy a dentálnej hygieny. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Fakulta sa taktiež podieľa na zabezpečovaní výučby študijných programov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, riešenia vedecko-výskumných projektov a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a ostatných akreditovaných odboroch. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi


Zobraziť stránku Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdiíMOŽNOSTI ŠTÚDIA

Bakalárske študijné programy:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

Bc.

denná / externá

3

Pôrodná asistencia

Bc.

denná

3

Fyzioterapia

Bc.

denná / externá

3

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bc.

denná / externá

3/4

Rádiologická technika

Bc.

denná / externá

3/4

Fyziologická a klinická výživa

Bc.

externá

3

Dentálna hygiena

Bc.

externá

3

Magisterský študijný program:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

Mgr.

externá

2

Fyzioterapia

Mgr.

externá

2

Doktorandské štúdium:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

PhD.

denná / externá

3/4


Rigorózne štúdium:

Študijný program

Titul

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

PhD.

externá

 

Fyzioterapia

PhD.

externá

 

Špecializačné štúdium s certifikátom v zdravotníckych povolaniach:

Zdravotná sestra

certifikát

externá

Pôrodná asistentka

certifikát

externá

Fyzioterapeut

certifikát

externá

Zdravotnícky laborant

certifikát

externá

Nutričný terapeut

certifikát

externá

Rádiologický technik

certifikát

externá

Zdravotnícky záchranár

certifikát

externá

Farmaceutický laborant

certifikát

externá

Podrobné údaje  sú uvedené na webovom sídle:
https://eszu.sk/akreditovane-studijne-programy-dalsie-vzdelavanie/akreditovane-studijne-programy-dalsie-vzdelavanie-foazos/