18. - 20.10.2023/Hotel Družba, Jasná

XXXIII. Izakovičov memoriál 2023

Registrácia na podujatie PROGRAM PREDBEŽNÝ PROGRAM 1. INFO

Na odborné podujatie vás pozývajú:

 •  RNDr. Michal Konečný, PhD. RNDr. Michal Konečný, PhD.
  Prezident SSLG SLS
 •  RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD. RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
   Viceprezidentka SSLG SLS

Hlavné témy:

 • Klinická genetika
 • Molekulárna genetika
 • Prenatálna genetická diagnostika
 • Onkogenetika
 • Zriedkavé choroby

PROGRAMOVÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Organizačný výbor
 RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
MUDr. Mária Giertlová, PhD.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
MUDr. Martin Mistrík
RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Doc. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
MUDr. Alica Valachová

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

AKTUALIZÁCIA: Termín pre registráciu za zvýhodnený účastnícky poplatok predĺžený do 15.7.2023 !!!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Hotel Družba, Jasná

Registrácia k aktívnej účasti:
Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia na podujatie. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (úvod, metódy, výsledky, záver) do 300 slov, veľkosť písma 12. Prezentácia prác bude umožnená vo forme prednášok, alebo posterov.  
Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o forme prezentácie prác, ako aj o zaradení práce do jednotlivých sekcii. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.
Abstrakty z konferencie budú zverejnené v rámci elektronického zborníka abstraktov.
Abstraktová zóna bude prístupná do 15.7.2023

Súťaž o ceny SSLG SLS
Počas podujatia bude prebiehať súťaž o najlepšie prednášky:
Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu
Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku v rámci Izakovičovho memoriálu
Cena SSLG SLS za najlepší poster v rámci Izakovičovho memoriálu

Každú prednášku je možne prihlásiť iba do jednej s vyhlásených súťaži.

Tiež je možné zaradiť prednášku, alebo poster iba do kategórie, ktorú ste si vybrali pri registrovaní abstraktu. T.j. ak ste zvolili napr. poster, nemôžete sa uchádzať o cenu za najlepšiu prednášku a naopak.
Bližšie info a podmienky súťaže nájdete na  www.sslg.sk

Registrácia k pasívnej účasti:
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 1920102023
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID účastníka v príslušnej komore, napr. SLK a pod.
Správa: Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno a priezvisko účastníka, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSLG a majú uhradený ročný členský poplatok.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk.
Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr piaty deň po dni kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
15. 7. 2023 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
15. 7. 2023 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
31. 7. 2023 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie predbežného programu na www.idl.sk
20. 9. 2023 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk


Ubytovanie:
Ubytovanie v jednotlivých hoteloch si rezervuje každý účastník sám. Pri objednávke uveďte kód IDL102023.
Hotel Družba, Demänovská Dolina - Jasná, www.druzbahotel.sk
mail: druzba@druzbahotel.sk 
Pri objednávke ubytovania v Hoteli Družba do 31.7.2023 s kódom IDL102023 zľava 5% z cenníkových cien.Stravovanie:

Streda 18.10.2023
- Večera 25,- Eur
Prezentácia vinárstva Karpatská perla spojená s ochutnávkou a profesionálnym someliérom. Účasť možná len do naplnenia kapacitných možnosti - kapacita naplnená
Štvrtok 19.10.2023
- Obed 20,- Eur
- Spoločenský večer 45,- Eur
Piatok 20.10.2023
- Obed 20,- Eur

Stravu je možné si objednať vopred. Platba na mieste iba v hotovosti.

Objednať stravu

Odporúčame si stravu objednať a uhradiť vopred.

Platba na mieste iba v hotovosti

Z dôvodu obmedzenej kapacity negarantujeme možnosť zakúpenia lístkov na stravu priamo na mieste podujatia.
V prípade voľnej kapacity možnosť zakúpiť stravu už iba na mieste.


PROGRAM

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Ak účet nemáte, vytvorte si ho na: https://www.idl.sk/registracia

Ak máte účet zablokovaný, píšte pre jeho odblokovanie na idl@idl.sk 

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Komora
Pozícia - účastnícky poplatok
Kontaktné údaje - pracovisko
Registrácia: 0 EUR
SPOLU k úhrade: 0 EUR