18. - 20.10.2023/Hotel Družba, Jasná

XXXIII. Izakovičov memoriál 2023

Registrácia na podujatie 1. INFO

Na odborné podujatie vás pozývajú:

 •  RNDr. Michal Konečný, PhD. RNDr. Michal Konečný, PhD.
  Prezident SSLG SLS
 •  RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD. RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
   Viceprezidentka SSLG SLS

Hlavné témy:

 • Klinická genetika
 • Molekulárna genetika
 • Prenatálna genetická diagnostika
 • Onkogenetika
 • Zriedkavé choroby

PROGRAMOVÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONGRESU

Organizačný výbor
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PHD.
MUDr. Mária Giertlová, PhD.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
MUDr. Martin Mistrík
RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Doc. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
MUDr. Alica Valachová

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
+421 918 569 890

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania
Hotel Družba, Jasná

Registrácia k aktívnej účasti:
Abstrakty je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia na podujatie. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (úvod, metódy, výsledky, záver) do 300 slov, veľkosť písma 12. Prezentácia prác bude umožnená vo forme prednášok, alebo posterov.  
Programový výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o forme prezentácie prác, ako aj o zaradení práce do jednotlivých sekcii. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.
Abstrakty z konferencie budú zverejnené v rámci elektronického zborníka abstraktov.
Abstraktová zóna bude prístupná do 30.6.2023

Súťaž o ceny SSLG SLS
Počas podujatia bude prebiehať súťaž o najlepšie prednášky:
Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu
Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku v rámci Izakovičovho memoriálu
Cena SSLG SLS za najlepší poster v rámci Izakovičovho memoriálu
Bližšie info a podmienky súťaže nájdete na  www.sslg.sk

Registrácia k pasívnej účasti:
Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

PoplatkyÚhrada účastníckeho poplatku do 30. 06. 2023Úhrada účastníckeho poplatku po 30. 06. 2023Registrácia na mieste
Člen SSLG SLS 50 EUR 70 EUR 90 EUR
Nečlen SSLG SLS 80 EUR 100 EUR 120 EUR

Spôsob platby
Bankovým prevodom na účet I.D.L. Company, s.r.o

IBAN:SK40 0900 0000 0051 8190 0982
SWIFT:GIBASKBX
Variabilný symbol: 1920102023
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:ID účastníka v príslušnej komore, napr. SLK a pod.
Správa: Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno a priezvisko účastníka, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.
*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSLG a majú uhradený ročný členský poplatok.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk.
Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr piaty deň po dni kedy bola platba uskutočnená.
Účastnícky poplatok je nevratný.

Stravovanie:
Proces registrácie na spoločenský večer a objednávanie stravy v Hoteli Družba bude sprístupnený neskôr prostredníctvom formulára, ktorý bude zaslaný na vašu adresu zadanú pri registrácii na podujatie.

Ubytovanie:
Ubytovanie v jednotlivých hoteloch si rezervuje každý účastník sám. Pri objednávke uveďte kód IDL102023.

Hotel Družba, Demänovská Dolina - Jasná, www.druzbahotel.sk
mail: druzba@druzbahotel.sk 
Pri objednávke ubytovania v Hoteli Družba do 31.7.2023 s kódom IDL102023 zľava 5% z cenníkových cien.

Potvrdenie o účasti
Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Dôležité termíny
30. 6. 2023 - posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác
30. 6. 2023 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
31. 7. 2023 - oznámenie prijatia prác autorom a uverejnenie predbežného programu na www.idl.sk
20. 9. 2023 - uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

Registrácia na podujatie

 • Pasívna účasť
 • Aktívna účasť

Ak už máte vytvorený účet, a nie ste prihlásený, najprv sa prihláste do svojho účtu a až potom sa zaregistrujte na podujatie.

Kontaktné údaje
Ak nemáte pridelené, zadajte "0000".
Pozícia
Komora
Kontaktné údaje - pracovisko
Kontaktné údaje
Abstrakt
Zaradenie práce
Súťaž o ceny SSLG SLS