Digitálna budúcnosť lekárskych konferencií

mudr-peter-makara-mph.jpgNevyhnutnosť používania virtuálneho prostredie sa v dnešnom svete stáva rovnako nevyhnutným, ako používanie fonendoskopu v profesionálnom, „fyzickom“ svete ambulantného lekára. Fenomenálna účasť na 41. Výročnej konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva je jasným dôkazom toho, že virtuálna realita už nie je niečo abstraktné, hrozivé. Práve naopak.

Nastal čas rozlúčiť sa s tradičnými metódami konania lekárskych konferencií?

Lekárske konferencie majú svoju nezastupiteľnú úlohu. Pre praktikov sú primárnym zdrojom rozširovania si lekárskych vedomostí, priestorom pre výmenu informácií. V hektickom živote všeobecného lekára znamená účasť na konferencii absenciu v ambulancii, vynaloženie ďalších výdavkov.

Príprava konferencie je náročná z hľadiska naplnenia atraktívneho obsahu, zarezervovaním primeraného miesto, zabezpečením kľúčových prednášajúcich s cieľom dosiahnuť čo najväčší počet účastníkov, tak, aby bola konferencia nezabudnuteľným zážitkov pre všetkých.

Dámy a páni, s hrdosťou si Vás dovoľujem informovať, že našej spoločnosti sa všetky , vyššie zmienené atribúty konferencie podarilo naplniť.

V pohnutých pandemických časoch sa našej spoločnosti podarilo stať sa vlajkovou loďou online konferencií, za prísneho dodržania všetkých epidemiologických opatrení, s historicky najvyšším počtom online účastníkov a celou plejádou výnimočných prednášajúcich, vrátane online vstupu Ministra zdravotníctva, Mudr. Krajčího.

Za 3 dni sa tímu Marcely Idlbekovej, z agentúry I.D.L. Company s r.o. podarilo premeniť kongresový Hotel Bellevue v Starom Smokovci na 3 profesionálne televízne štúdiá, ktoré prostredníctvom profesionálov produkčne umožnili prepojenie online a offline sveta.

Kvalita online prenosov, fyzických prednášok a interaktívnych diskusií s registrovanými účastníkmi (prostredníctvom aplikácie Slido) predčili naše očakávania.

V nasledujúcich dňoch, po dôkladnom spracovaní dát a údajov, pripravíme komplexnú tlačovú správu.

Dovoľte mi ale nateraz, pod vplyvom nesmierne pozitívnych emócií, poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli k výnimočnému výsledku konferencie. Ako našim váženým prednášajúcim, tak celému organizačnému tímu. ĎAKUJEM.

Zároveň si dovolím odpovedať na otázku, ktorú som položil v úvode. Áno aj nie. Dokázali sme, že konferencie sa dajú zvládnuť plnohodnotne aj v online prostredí. Ale zároveň musím podotknúť, vážené kolegyne, vážení kolegovia, že vaša fyzická prítomnosť nám chýbala. Takže budúci rok musíme prekonať úspech tejto konferencie a pripraviť kombináciu oboch svetov.

Dovtedy, podporujte prosím všeobecných lekárov a zdravotné sestry v našom každodennom boji o vaše zdravie.

MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL