Naše konferencie sú v rukách Marcely Idlbekovej

marcela-idlbekova-idl.jpgViac ako 15 rokov sa Marcela Idlbeková, majiteľka novovzniknutej firmy I.D.L. Company, venuje príprave odborných podujatí pre lekárov a sestry. Spoločnosť vznikla pred rokom, a napriek zložitej situácii z dôvodu COVID pripravila I.D.L. Company „kamenné podujatie“ Dni praktickej obezitológie, z ktorého na www.idl.sk pripravuje online záznamy prednášok. Marcela Idlbeková a jej tím boli súčasťou aj prvej online tlačovej konferencie SSVPL pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov. Spoločnosť I.D.L. na pravidelnej báze raz do mesiaca pripravuje online webináre zamerané na prevenciu pod názvom Prevencia a včasný záchyt civilizačných ochorení. „Registrovaní lekári a sestry na našej stránke ww.idl.sk, ktorí nestihli, alebo z akéhokoľvek dôvodu si nemohli pozrieť online webináre, alebo zúčastniť sa niektorého nami organizovaného podujatia, si môžu pozrieť prednášky zo záznamu na www.idl.sk . Registrovať na našej stránke sa dá aj bez toho, aby sa v tej chvíli chceli prihlásiť na konkrétne podujatie,“ hovorí Marcela Idlbeková o možnosti vzdelávať sa online.

idl-konferencia.jpgV spolupráci s firmou HEMAK zabezpečuje firma I.D.L. Company ochranné zdravotné pomôcky. Momentálne pripravuje Marcela Idlbeková najväčšie podujatie pre všeobecných lekárov, 41. konferenciu SSVPL.

„Okrem podujatí pre lekárov a sestry, ktoré sú akreditované a robíme ich s odbornými lekárskymi spoločnosťami, ponúkame možnosť spolupráce farmaceutickým firmám pri príprave „menších“ podujatí. Tak ‚kamenných', ako aj online,“ spresňuje ponuku služieb I.D.L. Company Marcela Idlbeková. Tí, ktorí jej prácu z ostatných rokov poznáte, viete, že je to správny človek, ktorý organizuje  akýkoľvek event alebo odborné podujatie na kľúč,od oslovenia potenciálnych účastníkov, cez prípravu grafických a tlačových materiálov, zabezpečenia priestorov, ubytovania, stravy, technického zabezpečenia. V prípade záujmu aj dopravu pre účastníkov, či už autom, alebo lietadlom.