Postrehy účastníkov 41. výročnej konferencie SSVPL v Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci

MUDr. Božena Pekárková, gastroenterológ: „Je to úžasné, že v tejto ťažkej dobe všeobecní lekári zorganizovali kvalitné vzdelávacie podujatie.“ 

MUDr. Stanislava Bachledová, členka výboru SSVPL: „V miestach, kde sme boli zvyknutí stretávať sa zo všetkých kútov Slovenska, nebol takmer nikto, inokedy plné sály dnes zívali prázdnotou, ale premenili sa na virtuálne štúdiá, kde sedeli len prednášajúci a moderátori jednotlivých blokov konferencie. Vysoká odborná úroveň podujatia je už tradíciou, a dokonca z roka na rok lepšia. Aj tohtoročné podujatie malo vysokú úroveň a veľké poďakovanie patrí najmä prednášajúcim, ktorí často merali aj ďalekú cestu prakticky na otočku, aby mohli Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov prezentovať najnovšie poznatky zo svojich odborov a odovzdať svoje skúsenosti napriek tomu, že ich vlastne nemáme ako odmeniť. Naozaj majú veľký záujem a ochotu odovzdať svoje skúsenosti ďalej.“

Prof. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH: „Konferencia bola úplne iná, ako sme zvyknutí po iné roky, keď je tu množstvo ľudí, vzájomné stretávanie sa, čo je na kongresoch veľmi dôležité. Nielen tie vedomosti, ale aj sociálny kontakt. Bohužiaľ, pandémia COVID nám spravila škrt cez rozpočet, kontakty sme museli obmedziť. No som veľmi rada, že organizátori našli spôsob, ako dostať vedomosti k adresátom. Štúdiá boli perfektne vybavené po technickej stránke. Takže je to asi taký nový spôsob, na ktorý si budeme musieť zvyknúť častejšie. V porovnaní s webinárom, ktorý trvá hodinu-dve, ide o veľkú akciu, pri ktorej si môže človek vybrať to, čo ho zaujíma, a aj takto sa dostať k vedomostiam. Organizátorom konferencie patrí z mojej strany veľké  poďakovanie.“

MUDr. Jana Bendová PhD., MPH, MBA: „Tohtoročná konferencia bola fantastickým zážitkom aj pre nás v štúdiu a myslím si, že aj pre divákov, pretože to, čo ich zaujíma, si mohli pozrieť jednak v priamom prenose, ale mohli si aj dodatočne pozrieť, čo bežalo v paralelnej sekcii v tom istom čase. To, čo zvyčajne možné nie je – teda rozdvojiť sa na prednášky, ktoré sú zaujímavé – v tomto prípade možné bolo.“ 

MUDr. Anna Vachulová, PhD.: „Rok 2020 významne zmenil naše profesionálne a súkromné životy. Napriek tomu medicína a nové medicínske poznatky idú ďalej a našou povinnosťou, ako lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov, je neustále sa vzdelávať, pretože musíme poskytovať pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť, a najmä u nás v kardiológii medicínu založenú na dôkazoch. Epidémia priniesla zmenu do našich životov a priniesla aj transformáciu vzdelávania, ktoré sa dostáva do tzv. digitalizovanej podoby a vytvára nový formát. Pre mňa osobne absolvovanie niekoľkých webinárov, aj ako prednášajúceho, ale aj ako pasívneho účastníka v prvej vlne, znamenalo pokračovať v sústavnom vzdelávaní, a táto forma, ktorú sme absolvovali aj tu na kongrese Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Slovenska v Hornom Smokovci, je výnimočná. Umožnila totiž priamy kontakt všetkých prednášajúcich, čo zabezpečilo atraktivitu a dynamickosť prednášok a naozaj nefalšovaný prenos všetkých nových diagnostických a terapeutických postupov, aby sme sa mohli starať o našich pacientov. Ďakujeme vám, praktickí lekári!“