Stretli sme sa inak alebo Výročná konferencia u vás doma

Najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku malo tento rok úplne novú podobu. Aj napriek tomu však bola úspešná a môže si pripísať niekoľko prvenstiev.

Hoci 41. výročná konferencia SSVPL v Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci v dňoch 15. – 17. 10. 2020 prebiehala kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii online, teda bez priamych fyzických účastníkov, jej virtuálna podoba nič neubrala na jej odbornosti, aktuálnosti, ale ani hojnej účasti. 

Prvá online výročná konferencia v histórii SSVPL

Aj keď nám na covidovom semafore zasvietila červená, v Hornom Smokovci sa ráno 15. októbra vyjasnilo a okrem slnka sme mali pri dodržaní prísnych hygienických podmienok aj čistý obraz a čistý zvuk. „Takto pred rokom by sme si to ani nevedeli predstaviť, že by sa naša konferencia mala konať iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Tak, že sa v Hornom Smokovci stretne tisíc lekárov z celého Slovenska, ktorí sa navzájom môžu tešiť z odovzdávania skúseností, z účasti na hodnotných prednáškach, ale aj zo vzájomných spoločenských stretnutí,“ zhodnotil člen výboru SSVPL MUDr. Peter Lipovský.

Zrušiť? Odložiť? Realizovať?

Organizátori podujatia dlho čakali, aká farba zasvieti na covidovom semafore. Pripravovali sa všetky naopak, povzbudila hľadať nové riešenia. A tak dostalo stretnutie všeobecných lekárov v prvom ročníku svojej piatej dekády digitálnu podobu.

Prezident SSVPL Peter Makara skonštatoval, že nevyhnutnosť používania virtuálneho prostredia sa v dnešnom svete stáva rovnako nevyhnutným, ako používanie fonendoskopu v ambulancii lekára. „Fenomenálna účasť na 41. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva je jasným dôkazom toho, že virtuálna realita už nie je niečo abstraktné, hrozivé. Práve naopak.“

MUDr. Peter Lipovský dodáva: „Je úžasné, ako dnes vieme využiť nové technológie a spojiť sa na diaľku. V extrémnej situácii, keď sa na jednom mieste mohlo stretnúť maximálne šesť ľudí, sme dokázali vo virtuálnom prostredí spojiť stovky všeobecných lekárov, zdravotných sestier a iných odborníkov z celého Slovenska, aj zo zahraničia.“

Príprava každej konferencie je náročná z hľadiska naplnenia atraktívneho obsahu, zarezervovaním primeraného miesta, zabezpečením kľúčových prednášajúcich s cieľom dosiahnuť čo najväčší počet účastníkov, tak, aby bola konferencia nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých. Na prvej online konferencii všeobecných lekárov sa podarilo všetky jej zmienené atribúty naplniť. „V pohnutých pandemických časoch sa našej spoločnosti podarilo stať sa vlajkovou loďou online konferencií za prísneho dodržania všetkých epidemiologických opatrení, s historicky najvyšším

počtom online účastníkov a celou plejádou výnimočných prednášajúcich, vrátane online vstupu ministra zdravotníctva MUDr. Mareka Krajčího,“ zhodnotil priebeh virtuálneho stretnutia všeobecných lekárov prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva MUDr. Peter Makara.

Bez dobrého technického a organizačného zázemia by to však nešlo...

Tímu Marcely Idlbekovej z agentúry I.D.L. Company, s. r. o., ktorá sa viac ako 15 rokov venuje príprave odborných podujatí pre lekárov a sestry, sa podarilo za tri dni premeniť kongresový Hotel Bellevue v Hornom Smokovci na tri profesionálne televízne štúdiá, ktoré prostredníctvom profesionálov produkčne umožnili prepojenie online a offline sveta. Kvalita online prenosov, fyzických prednášok a interaktívnych diskusií s registrovanými účastníkmi (prostredníctvom aplikácie Slido) predbehli očakávania organizátorov konferencie.

„Pokiaľ ide o prvenstvá, aj 41. výročná konferencia SSVPL bola v histórii našej spoločnosti prvou virtuálnou konferenciou, ale dopadla veľmi dobre. Pokiaľ máte dobrý tím ľudí, všetko sa dá zvládnuť,“ zhodnotila priebeh konferencie Marcela Idlbeková. Kvôli meniacej sa pandemickej situácii mal organizačný tím na prípravu tohto veľkého podujatia len jeden týždeň. „Ale už tak trochu sme s takýmto scenárom rátali, takže sme súbežne robili tri varianty priebehu konferencie. Nakoniec vypadli dve z hry, ale hygiena v Poprade nám vyšla v ústrety, otestovali sme ľudí a vďaka profesionalite a ochote ľudí, ktorí neprijímajú heslo, že niečo sa nedá, ale hľadajú cesty, ako sa to dá, sme to úspešne zvládli. Na prezenčných formách konferencií inak býva približne 1 200 lekárov, sestier a hostí, teraz tam síce neboli fyzicky prítomní, ale boli s nami.“

„Veľmi rýchlo sme museli reagovať na to, čo sa deje. Z večera do rána sme museli osloviť hlavného hygienika, regionálnu hygieničku, vysvetliť im celý formát konferencie, akceptovať predpísané prísne hygienické pravidlá, otestovať personál. To všetko sa nám podarilo za 24 hodín,“ vysvetľuje okolnosti realizácie konferencie MUDr. Peter Makara. „V stredu boli všetci otestovaní, cez noc sme sa pripravili a vo štvrtok ráno sme mohli začať vysielať. Asi dva týždne dopredu sme vedeli, že pôjde o telekonferenciu, ale čo bude treba kvôli prísnym hygienickým opatreniam, to sme zisťovali za pochodu a každý deň sme riešili nové a nové úlohy. Keď sa to vo štvrtok rozbehlo, tak sa mi ani nechcelo veriť, že sa to podarilo.“

Konferencia prebiehala formou priameho prenosu dva a pol dňa z troch sál, v každej s jedným moderátorom a interaktívnym celodenným programom vo forme prednášok, a účastníci konferencie sa mohli rozhodnúť, čo práve v danej chvíli chcú sledovať. V porovnaní s prezenčnou formou konferencie však mali výhodu, že si mohli do 15. novembra pozrieť všetky prednášky aj spätne.

„Jediná vec, ktorá na konferencii všetkým chýbala, boli osobné stretnutia, pretože práca všeobecných lekárov je náročná a každoročné stretnutie v Tatrách ich obohacuje nielen o odborný, ale aj sociálny rozmer,“ zhodnotila atmosféru podujatia Marcela Idlbeková.

Program konferencie bol aj tento rok bohatý...

Program 41. výročnej konferencie SSVPL bol naozaj bohatý a pestrý. Prvý deň, vo štvrtok, prevládali témy týkajúce sa práce v ambulancii, bodovania, spolupráce s poisťovňami, VÚC a  účastníkom konferencie sa prihovoril aj minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. V piatok v programe prevládali odborné témy a sobota bola venovaná skúsenostiam kolegov zo zahraničia. Veľa tém sa týkalo životosprávy a prevencie, ale aj novému projektu. V spolupráci s pacientskou organizáciou Sekunda pre život pripravuje SSVPL veľký projekt: Zabráňme 11 000 odvrátiteľným

úmrtiam. Na tomto programe budú participovať všeobecní lekári pre dospelých, ktorí dokážu spraviť ako „strážcovia brány“ najviac, a ktorí budú oslovovať na otvorenú komunikáciu aj Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne a úrady verejného zdravotníctva.

Po prvýkrát sme mali na konferencii najviac zahraničných prednášajúcich...

Taliansko, Nórsko, Holandsko, Ukrajina, Česká republika, Španielsko, Chorvátsko, Veľká Británia...

„V tomto roku sme mali výnimočný počet zahraničných hostí, pretože vďaka našim kontaktom cez svetovú organizáciu WONCA sa nám podarilo dohodnúť vystúpenia prenášajúcich zo siedmich krajín, ktorí prezentovali svoje skúsenosti s bojom s pandémiou,“ rekapituluje MUDr. Jana Bendová, ktorá zabezpečovala práve ich účasť na konferencii.

Podľa jej názoru bolo veľmi zaujímavé z ich vystúpení zistiť, koľko toho majú slovenskí všeobecní lekári spoločného s ich skúsenosťami, s akými rovnakými problémami sa musia boriť. Najmä s nedostatkom ľudských zdrojov a nedostatkom osobných ochranných pracovných prostriedkov. „Bolo zaujímavé aj vidieť, ktorým krajinám pomáhali vláda a ministerstvá zdravotníctva, a kde boli lekári ponechaní sami na seba, a ako zabojovali. Lekár z Ukrajiny nám napríklad prezentoval systém triedenia pacientov, ktorý vymysleli samotní lekári. Zaujímavé boli aj skúsenosti, ktoré hovorili o rozličných systémoch organizácie zdravotnej starostlivosti v daných krajinách. Zahraniční prednášajúci boli pre nás povzbudením, že nie sme jediní, kto má v ambulantnej praxi problémy,“ hovorí doktorka Bendová.

Veľmi inšpiratívnou prednáškou bolo podľa nej vystúpenie slovenskej všeobecnej lekárky žijúcej vo Veľkej Británii MUDr. Lýdie Revickej, ktorá hovorila o skúsenostiach práce rodinného lekára v tejto krajine. Podrobne sa venovala najmä téme organizácie práce v ich praxi, manažmentu fungovania ordinácie, manažmentu pacientov, ale aj zmenám praxe počas prebiehajúcej pandémie a vzdelávaniu lekárov.

Po prvýkrát bez priateľských stretnutí

To, čo však veľmi na konferencii chýbalo, je nenahraditeľné. Ľudské stretnutia, rozhovory v kuloároch, ktoré sú vlastne hlavným motívom takýchto odborných stretnutí. „Naozaj to v porovnaní s tým, čo poznáme, vyzeralo ako sci-fi. Prázdne sály, prázdne chodby, diváci, ku ktorým sa síce prihovárame zo štúdií, ale ich nevidíme a nemáme možnosť s nimi priamo komunikovať. Vždy je dobré sa stretávať s ľuďmi a naše kolegiálne osobné stretnutia nás každý rok obohacujú,“ opísal atmosféru podujatia MUDr. Peter Makara.

„Vzdelávanie je najdôležitejším cieľom našich každoročných stretnutí v Tatrách. Druhým hlavným dôvodom sú však aj spoločenské stretnutia a kontakty. Všeobecní lekári sú zvyčajne vo svojej praxi osamotení. V ambulancii je jeden lekár a jedna sestra. Nie je sa s kým podeliť o problémy, alebo s kým hľadať riešenie problému. Konferencie sú vždy platformou, keď si môžeme vymeniť skúsenosti a podporiť sa, že nie sme sami, kto s problémami bojuje,“ hovorí MUDr. Jana Bendová.

Na konferencii po prvýkrát vystúpil samotný minister zdravotníctva SR

Každý rok patrí 40 minút konferencie Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Tento rok sa však prvýkrát v histórii samotnej spoločnosti a výročných konferencií Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva do jej programu zapojil aj samotný minister zdravotníctva Slovenskej republiky Marek Krajčí.

Marek Krajčí účastníkov konferencie povzbudil v priamom prenose: „Pre mňa je primárna zdravotná starostlivosť extrémne dôležitou časťou efektívneho zdravotného systému. Myslím, že keď dobre funguje primárna zdravotná starostlivosť, keď má dostatok motivovaných a dobre ohodnotených lekárov, je to obrovská podpora pre celý zdravotnícky systém. Najmä pokiaľ ide o jeho efektivitu. No generuje aj spokojných pacientov. Pretože pacient nepotrebuje chodiť ako Bludný Holanďan od dverí k dverám, domáhať sa vyšetrení u špecialistov alebo v nemocniciach, ale pokiaľ má dobrého svojho lekára, všeobecného lekára, alebo ja to rád volám rodinného lekára, práve kvôli tomu, že tam ten vzťah je naozaj najužší, obe strany sa dôverne poznajú, tak máme spokojného pacienta. A myslím si, že to by mal byť náš spoločný cieľ a naša výzva – generovať spokojných pacientov.“

A reakcie účastníkov 41. výročnej konferencie SSVPL?

Tie boli vskutku len pozitívne. Odrážali pochopenie pre súčasnú situáciu, ale nechýbali v nich ani ocenenia rýchleho zvládnutia prípravy takéhoto typu konferencie. Člen výboru SSVPL MUDr. Peter Lipovský hovorí, že už počas konferencie dostávali od účastníkov spätné väzby, že konferencia je skvelo pripravená po technickej, odbornej, ale aj organizačnej stránke. „Príprava konferencie bola skutočne na hrane. Išli sme však cestou, ktorá je novátorská a podľa reakcií ľudí vidíme, že sa to oplatilo a my máme ďalšiu novú skúsenosť, ale aj výzvu do budúcna, aby sme sa vždy usilovali robiť veci ešte lepšie. Nevieme, čo nás čaká, ale hovorí sa: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní.“ Tak verím, že aj z tejto skúsenosti Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva vyjde silnejšia, a pevne verím, že čoskoro sa budeme môcť opäť slobodne stretávať, odovzdávať si skúsenosti z našich praxí a byť zasa spolu.“

„Som rád, že naši lekári ani v tejto situácii, keď musia pohotovo reagovať na množstvo informácií a usmernení v súvislosti so zvládaním pandémie koronavírusu, nevzdávajú svoje vzdelávanie, o čom svedčí ich hojná účasť na online konferencii. Korona nesmie znamenať rezignáciu na ďalšie vzdelávanie, práve naopak,“ zdôraznil prezident SSVPL MUDr. Peter Makara.


Z predbežných štatistík konferencie

V rámci programu LIVE vysielania sa odvysielalo vyše 55 hodín programu z troch virtuálnych kongresových sál Bellevue I až III. Do štúdií sa pripájali prednášajúci z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Virtuálne predniesli svoje prednášky prednášajúci zo siedmich štátov Európy.

Na konferenciu SSVPL sa zaregistrovalo vyše 1 300 unikátnych návštevníkov a bolo zaregistrovaných vyše 8 000 vstupov do virtuálnych kongresových sál.

Okrem návštevníkov zo Slovenskej republiky sledovali výročnú konferenciu účastníci z Českej republiky, Austrálie, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Talianska a ďalších krajín.

Na Slovensku bolo najviac divákov pripojených z Bratislavy. Ľudia sledovali konferenciu z počítačov, telefónov, tabletov a dokonca aj z televízie.