XXXXI. výročná konferencia SSVPL bola hybridná konferencia

ts-vyrocna-konferencia.jpgHybridná konferencia je taká konferencia, ktorá kombinuje stretnutie „naživo“ s akousi virtuálnou alternatívou. Niektorých účastníkov máme na reálnom mieste konania konferencie a ďalších pripojených vzdialene, rozptýlených vo virtuálnom priestore. Vzdialení môžu byť nielen pasívni návštevníci konferencie, ale aj prispievatelia, prednášajúci či diskutujúci.

Hybridná konferencia má potenciál brať si to lepšie z oboch svetov. K „živej konferencii“ sa blíži tým, že na mieste konferencie máme prednášajúcich a diskutujúcich odborníkov, využíva možnosť networkingu, ale ponúka aj priestor pre sponzorov. Z virtuálneho sveta zase preberá možnosti komplexnej spätnej väzby, interakcie, opätovného použitia obsahu, ale aj realizáciu záznamu obsahu a možnosť sledovania konferencie a vzdelávania aj neskôr.

Aby sme konferenciu SSVPL čo najviac priblížili potenciálu hybridnej konferencie, vytvorili sme tri štúdiá, do ktorých prichádzali prednášať a diskutovať odborníci. Pre mnohých prednášajúcich lekárov to bolo niečo nové, no zvládli to výborne.

Ako moderátori programov sa výborne osvedčili vybraní lekári, ktorí viedli program a diskusiu na odbornej úrovni. Mnohí z moderátorov a prednášajúcich po prvýkrát zažili, že na konferencii ich riadi režisér štúdia, že nemôžu nič šepkať, pretože mikrofóny snímajú každý zvuk, že sú jednoducho v živom vysielaní.

K prednášajúcim v štúdiách sme pripájali prednášajúcich z online sveta obrazom, ale aj obsahom ich prednášok. Prenášajúci diskutovali v štúdiu s online odborníkmi a otázky kládli aj virtuálni návštevníci konferencie. Prednášajúci využívali možnosť hlasovania na nimi položené otázky.

Z Bratislavy sa naživo všeobecným lekárom prihovoril a diskutoval aj pán minister zdravotníctva MUDr. Marek Krajčí. Do štúdií sme pripájali prednášajúcich z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Virtuálne predniesli svoje prednášky aj desiati prednášajúci zo siedmich štátov Európy.

Návštevník konferencie po zaplatení kartou dostal vstupenku a mohol ňou vstupovať do virtuálnych konferenčných sál Bellevue I až III. Každý vstup návštevníka a sledovanie odborného programu sme zaznamenávali a podľa vopred stanovených podmienok budú lekárom pridelené kredity.

Ponúkli sme priestor aj sponzorom, ktorých prezentácie sme odvysielali v blokoch súvisiacich s ich produktom.

LIVE sme odvysielali vyše 55 hodín programu z troch virtuálnych kongresových sál Bellevue I až III.

Na hybridnú konferenciu SSVPL sa zaregistrovalo vyše 1 200 unikátnych návštevníkov a zaregistrovali sme vyše 8 000 vstupov do virtuálnych kongresových sál. Sledovali nás návštevníci z Českej republiky, Austrálie, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Talianska a mnohých ďalších krajín. Najviac divákov bolo pripojených z Bratislavy.

Počas troch dní konferenciu z troch štúdií nonstop zabezpečoval tím zložený z hostesiek, režisérov štúdií, strihačov, kameramanov, technikov zabezpečujúcich prednášky, zvukárov,  osvetľovačov, technikov na streame a programátorov na weboch a serveroch.

Celá konferencia bola zaznamenávaná, pripravili sme 47 odborných prednášok konferencie, kompletný program XXXXI. výročnej konferencie SSVPL si mohli lekári a návštevníci pozrieť na stránke www.ssvpl.sk a www.idl.sk v termíne 31. 10. 2020 – 15. 11. 2020.

Potenciál hybridných kongresov, konferencií a eventov je veľký, no jeho využitie vyžaduje nielen ovládanie potrebných technológií, ale tiež správnu stratégiu pri plánovaní, obsahovú prípravu aj realizáciu.